Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Nu är Rotebroleden klar

Trafikverket har byggt om Rotebroleden och de båda trafikplatserna Stäket och Rotebro. Vägen har fått bland annat två nya körfält som nu är öppna för trafik. Ombyggnaden ska öka framkomligheten och trafiksäkerheten för alla som färdas på och längs med väg

Rotebroleden, eller väg 267 som den också heter, är en viktig förbindelse mellan E18 och E4 norr om Stockholm. Trafikmängden är stor, med omkring 27 000 fordon per dygn. För att öka kapaciteten har Trafikverket gjort en helrenovering av vägen.

– Hela vägen har breddats till två körfält i vardera riktning för att öka framkomligheten och förbättra säkerheten, berättar projektledare Jan- Erik Gunnestedt. Trafikverket arbetar för att det ska vara säkert att röra sig i trafiken. Vi har därför också byggt en gång- och cykelväg längs med hela vägen med planskilda passager.

Trafikplatserna Stäket och Rotebro har också rustats upp. Cirkulationsplatserna och på- och avfartsramperna är nya, och det finns nya tunnlar och det har byggts broar för gående och cyklister. Vid Stäket har det byggts nya busshållplatser, som ska göra det enklare att resa kollektivt.


På bilden syns den nya gång- och cykelbron och längre bort viltpassagen i Katrinedal.

Trafikverket har också byggt en ny trafikplats vid Mälarvägen och en ny planskild korsning vid Överby. Med de båda åtgärderna blir påfarter och avfarter säkrare och smidigare.

Men ombyggnaden av leden gynnar inte bara människor. Även djuren kommer att uppleva fördelar.  

– Större vägar som Rotebroleden skapar alltid barriärer i naturen. Därför har vi även gjort åtgärder så att både människor och djur lättare kan röra sig i naturen och ta sig över vägen på ett säkert sätt, säger Jan-Erik Gunnestedt. Bland annat har vi byggt en viltpassage i Katrinedal som nu står färdig, och djuren har redan upptäckt den; vi har hittat spår av både rådjur och räv.