Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Planering av ombyggnaden av väg 267 Rotebroleden inklusive trafikplatser

Vi bygger om och förbättrar med syftet att öka framkomligheten och höja trafiksäkerheten för alla trafikanter, med stor hänsyn till djur och miljö.

Så här förbättrar vi Rotebroleden inklusive de två trafikplatserna

Väg 267 Rotebroleden

 • Hela sträckan mellan trafikplatserna Stäket och Rotebro byggs om till två körfält i varje riktning
 • Ny trafikplats vid väg 850 Mälarvägen
 • Ny planskild trafiklösning vid Överby
 • Sammanhängande gång- och cykelväg längs med hela vägen med planskilda passager där gång- och cykelvägen passerar Rotebroleden
 • Nya bullerskydd som vallar och/eller skärmar
 • Belysning utmed hela sträckan
 • Viltpassager för stora och små djur, bland annat en ny viltbro och en ny viltport

Trafikplats Stäket vid E18

 • Nya på- och avfartsramper för trafik mellan E18 och Rotebroleden
 • Ombyggnad av befintlig trevägskorsning till cirkulationsplats (rondell) vid av- och påfartsramper från E18 som ansluter till Rotebroleden
 • Nya busshållplatser
 • Ny gångport samt bro för gående och cyklister, under och över av- och påfartsramperna

Trafikplats Rotebro vid E4

 • Ombyggnad av cirkulationsplatserna (rondellerna)
 • Ombyggnad av avfartsramper från E4

Kompensationsåtgärder

Vi har gjort olika kompensationsåtgärder för att värna växt- och djurlivet i Östra Järvafältets naturreservat. Bland annat har vi planterat träd och buskar som en skyddande ridå längs med naturreservatet, efter ett beslut av länsstyrelsen. Läs mer om åtgärderna under kompensationsåtgärder.