Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Rotebroleden animation

Byggdagbok för väg 267, Rotebroleden

Här kan du månad för månad följa ombyggnaden av Rotebroleden med de båda trafikplatserna Stäket och Rotebro i bilder.

 

Hösten 2019

Djuren i skogarna har upptäckt den trygga viltbron över Rotebroleden. Både räv och rådjur har lämnat sina spår.

Gående och cyklister kan passera under viltbron genom den här nybyggda rörtunneln...

... eller tar gång- och cykelvägenunder viltbron mot trafikplats Stäket.

Den som åker med buss 560 mellan Rotebro och Stäket använder de nya säkra busshållplatsern längs med hela Rotebroleden.

Gång- och cykelvägen längs med Rotebroleden löper nära natursköna områden.

Från Mälarvägen till Rotebroleden flyter trafiken fint genom den nybyggda plankorsningen.

Sommaren 2019

Ombyggnaden av Rotebroleden närmar sig sitt slut. Fler och fler delar av sträckan blir färdiga. Hela vägen är nu fyrfilig och snart går det att cykla på den nybyggda gång- och cykelvägen mellan Stäket och Rotebro.

Trafikplats Stäket

Trafikplats Allmänningen. Till höger och vänster om trafikplatsen håller Järfälla kommun på med att etabera sitt nya verksamhetsområde.

Katrinedal med den nya gång- och cykelbron längs framme i bilden och bakom den viltbron som håller på att färdigställas.

Den nya planskilda korsningen vid trafikplats Klubbacken har fått stor betydelse för en bättre framkomlighet för trafikantersom vill ta sig mellan Mälarvägen och Rotebroleden.

Vid trafikplats Överby kan trafikanter och djur ta sig säkert genom den nya portalen under Rotebroleden.

Trafikplats Rotebro håller på att färdigställas och just nu asfalterar vi trafikplatsen och tillfartsvägarna.

 

Våren 2019

Vi har tagit nya drönarbilder utöver hela nya Rotebroleden. Följ med oss på tur!

Stäket

Trafikplats Stäket

Verksamhetsområde

Verksamhetsområde

Faunapassage

Faunapassage

Mälarvägen 3

Mälarvägen 1

Mälarvägen

Viltport 1

Viltport

Trafikplats Överby.

Trafikplats Mälarvägen.

Järfälla kommuns blivande verksamhetsområde.

April 2019

Asfaltering av väg

Asfalteringsarbete, i bakgrunden bilkö

Asfalteringsarbeten vid verksamhetsområdet.

Asfaltbil, vält och några personer som jobbar med asfaltering

Asfalteringsarbeten vid Rotebroleden.

Gula kabelrör blir nedgrävda i diket vid avfartsrampen

Avfartsrampen finplaneras.

Bro som delvis asfalterats

Vy över väg nyanlagd väg med belysningsstolpar uppsatta.

Verksamhetsområdet.

Bro på södra verksamhetsområdet

Södra verksamhetsområdet.

Drönare Stäket 
Trafikplats Stäket.

Drönare Verksamhetsområde

Trafikplats Allmänningen.

Drönarbild över viltbron och ny cykelbro

Drönarbild över cirkulationsplatsen

Vy på vildpassage och ny cykelbro i Katrinedal.

Drönarbild över av- och påfartsramp

Drönarbild på av- och påfartsramper

Drönarbild cirkulationsplats, både byggtrafik och ordinarie trafik

Drönarbild över bygget

Drönarbild över bygget

Drönarbild över bygget

 

Drönarbild över bygget

Drönarbild över bygget

Drönarbild över bygget

Drönarbild över bygget, man ser en avfart som vänder tillbaka och passerar vägen över en bro

Drönarbild över bygget

Berg och sprängsten

Tre personer står vid fästet under en gång- och cykelbro

Avfart som ännu så länge bara är grusad

Person som fotograferar bergvägg precis vid nuvarande vägsträckning

 

Mars 2019

skiss över trafikplatser och broar

Våra nya broar mellan Stäket och Rotebro

Har du åkt på väg 267 mellan trafikplatserna Stäket och Rotebro på sistone? Mycket har hänt längs med Rotebroleden. På bilderna nedanför ser du ett antal av våra byggnadsverk som nu håller på att färdigställas. Vi börjar med den nya gång- och cykelbron vid trafikplats Stäket, tar oss vidare till den nya trafikplatsen Allmänningen med sin nya betongbro, fortsätter till Katrinedal där vi har byggt en viltpassage och en ny gång- och cykelbro, ser den nya planskilda korsningen där Mälarvägen korsar med Rotebroleden som nu kallas trafikplats Klubbacken. Därifrån fortsätter vi till Båtsmanstorp där vi har byggt och ny gång- och cykelväg över Rotebroleden och tittar på bullervallar nära trafikplats Rotebro.

Ny gång- och cykelbro som passerar över vägen

Vid trafikplats Stäket har vi byggt en ny gång- och cykelbro av stål över avfartsrampen från E18 Stockholm.

Person som jobbar med gjutning av bro

Tre personer i varselkläder och hjälmar står vid gång- och cykelbron

En ny betongbro leder trafiken från Rotebroleden till Järfälla kommuns blivande verksamhetsområde.

Kranbil som lyfter ner betongblock från flaket

Vy från den nya trafikplatsen Allmännningen nära verksamhetsområdet mot trafikplats Stäket i bakgrunden.

Viltpassagen, fotot tager från ett av brofästena

Viltpassagen är under byggnation

I Katrinedal har vi byggt en viltpassage så små och stora djur kan ta sig över Rotebroleden.

Den nya gång- och cykelvägen sedd från viltpassagen

Bredvid viltpassagen i Katrinedal finns även en ny gång- och cykelbro.

Tre personer står vid brofästet för gång- och cykelvägen

Byggbild Korsningen Rotebroleden–Mälarvägen som byggs om till en planskild korsning

Korsningen RotebroledenMälarvägen har byggts om till en planskild korsning som kommer att tas i bruk inom några månader.

 Tre personer, byggbild gång- och cykelbron

 cykelbro Båtsmanstorp

Vi har byggt en ny gång- och cykelbro över Rotebroleden vid Båtsmanstorp.

 Byggbild Vyn västeråt på Rotebroleden mot trafikplats Rotebro från gång- och cykelbron i Båtsmanstorp

Vyn västeråt på Rotebroleden mot trafikplats Rotebro från gång- och cykelbron i Båtsmanstorp.

Byggbild, grus, brofäste, pelare

Byggbild, I Överby har vi byggt en portal under Rotebroleden för både vägtrafik och djur

I Överby har vi byggt en portal under Rotebroleden för både vägtrafik och djur.

Bullerplank

Bullerplank

Vi har byggt bullervallar och satt upp bullerskydd på flera ställen längs med hela Rotebroleden. På bilderna ovan syns bullerskyddsåtgärder nära trafikplats Rotebro.

Vägen som har spärrats av till ett körfält

Två män mäter vägräckets bredd, lastbil

Kontroll av mitträcken på Rotebroleden.

 Motfyllning mot GC bron i Katrinedal pågår för fullt

Motfyllning mot gång- och cykelbron i Katrinedal pågår för fullt.

Trafiken omlagd sträckan Stäket - Verksamhetsområdet under denna vecka

Trafiken lades om mellan Stäket och Verksamhetsområdet.

Motfyllning och byggnation av ramper vid mälarvägen

Motfyllning och byggnation av ramper vid Mälarvägen.

Räckesarbeten börjar bli klara en del kvarstår

Byggbild, bara ett körfält öppet för trafik

Räckesarbetena längs med väg 267 börjar bli klara.

Belysningsarbeten pågår i närheten av Ridhuset.

Belysningsarbeten pågår i närheten av Ridhuset.

Träformar för brofästena gång- och cykelbro bortplockade

Träformarna är nu bortplockade från betongfundamenten till stålbron.

Omflyttad trafik vid Mälarvägen

Trafiken är omflyttad vid korsningen Rotebroleden - Mälarvägen.

Februari 2019

Brolyft, kvällstid i mörker, lyftkran, långtradare, byggbelysning

Den nya gång- och cykelbron över Rotebroleden i Båtsmanstorp har nu lyfts på plats. Det gjordes natten mellan den 6 och 7 februari. Allt gick enligt plan och nu återstår en del kringarbeten med vägar och växtytor innan gång- och cykelvägen börjar närma sig färdigställande.

alt=""

alt=""

alt=""

Januari 2019

Sista året för ombyggnaden av väg 267 Rotebroleden har börjat. I år blir vi färdiga med vårt stora projekt med en ny fyrfilig väg från trafikplats Stäket till trafikplats Rotebro, en splitterny cykelväg, nya vägbroar, gång- och cykelbroar och broar för små och stora vilda djur.

Viltpassage Överby

Viltpassagen över Rotebroleden i Överby.

Lokalväg viltpassage Överby

Lokalväg vid viltpassagen i Överby.

Byggbild av gång- och cykelbron i Katrinedal.

Gång- och cykelbron i Katrinedal.

Belysningsfundament

Belysningsfundament för gång- och cykelvägen vid Mälarvägen.

Formrivning GC Mälarvägen

Formrivning vid gång- och cykelbron vid Mälarvägen.

GC-bron-FUNDAMENT_BÅTSMANSTORP

Fundamentet för gång- och cykelbron vid Båtsmanstorp.

Breddning av 267 vid Båtsmanstorp_2

Breddning av 267 vid Båtsmanstorp_1

Breddning av väg 267 vid Båtsmanstorp.

byggbild

Onsdag den 9 januari var det dags vår den allra sista stora brogjutningen, en ny vägbro över Rotebroleden vid trafikplats Mälarvägen.

byggbild

byggbild

byggbild, gjutning av viltpassagen

byggbild

byggbild

Dags för sista stora gjutningen. Den nya bron över Rotebroleden i trafikplats Mälarvägen är formsatt och färdigarmerad.

 

December 2018

Under december är det full akivitet längs med hela Rotebroleden. Bland annat bygger vi form och armerer för den nya vägbron över väg 267 i trafikplats Verksamhetsområde. Vi planerar att gjuta den 18 december. Vi justerar och asfalterar gång- och cykelvägen mellan Stäket och Båtsmanstorp och monterar belysningsfundament.

Vi färdigställer viltbron och gång- och cykelbron i Katrinedal. Rivningen av formen sker natten mellan tisdag och onsdag i vecka 51.

Vi arbetar med form och armering för den resterande delen av bron i Mälarvägen. Gjutningen planeras till den 9 januari 2019. Vi fyller upp och terrasserar den nya påfartsrampen mot Stäket. 

Vi monterar bullerskydd längs hela sträckan. Vi breddar och asfalterar vägen mellan Stäket och Båtsmanstorp. Vi färdigställer i trafikplats Rotebro med belysning, slänter, asfaltering och bullerskärm.

Båtsmanstorp december 2018

Vy över nya Rotebroleden vid Båtsmanstorp i december 2018.

Breddning och belysning

Breddning och belysning.

Avfartsramp Mälarvägen

Avfartsramp vid Mälarvägen.

Gjutning av gång- och cykelbro Katrinedal

Gjutning av gång- och cykelbron vid Katrinedal.

byggbild asfaltering

Avfartsramp i Rotebro.

byggbild

Ramp vid Mälarvägen.

byggbild

Förberedelse inför kommande omledning vid Mälarvägen.

byggbild

byggbild

Breddning av väg 267 mellan Rotebro och Överby.

byggbild asfalteringsarbete

Beläggning av ramp vid Rotebro.

byggbild

Beläggning av ramp vid Mälarvägen.

byggbild

byggbild

Avfartsramp mot Uppsala vid trafikplats Rotebro.

byggbild

Breddning Vibyån_2

Breddning av vägen vid Vibyån.

Resning av stolpar

Resning av stolpar i Rotebro.

Överby slänt

Slänt i Överby

November 2018

Anslutning Mälarvägen Upplands Väsby

Anslutningen till Mälarvägen mot Upplands Väsby.

Beläggning GC-bana verksamhetsområde

Beläggning av gång- och cykelvägen vid trafikplats Verksamhetsområde.

Be3läggning verksamhetsområde

Beläggningsarbeten vid trafikplats Verksamhetsområde.

Beläggning av bron vid Överby.

Breddning Båtsmanstorp

Breddning av väg 267 vid Båtsmanstorp.

Breddning golfbana

Breddning av väg 267 i närheten av golfbanan.

Breddning och busshållplatser Katrinedal

Breddning av vägen och bygge av busshållplatser vid Katrinedal.

Breddning Rotebro västerut

Breddning av väg 267 Rotebro västerut.

Breddnint Rotebro österur

Breddning av väg 267 Rotebro österut.

Form och armering av ny bro Mälarvägen

Form och armering av den nya bron i Mälarvägen.

Fundament GC-bron

Fundament för gång- och cykelbron.

Trumma Vibeån

Trumma vid Vibeån.

Vägbro TPL Verksamhetsområde

Vägbro vid trafikplats Verksamhetsmområde.

Breddning Katrinedal

Breddning av Rotebroleden vid Katrinedal.

Tätskikt Överby

Tätskikt på bron vid Överby.

Stenbeläggning Överby

Stenbeläggning under bron vid Överby.

Oktober 2018

sfärisk bild över Överby

Vi har skickat upp en drönare och tagit bilder på våra olika byggarbetsplatser längs med Rotebroleden och publicerar ett urval här i byggdagboken. Här ser du en så kallad sfärisk bild över Överby. I Överby pågår avslutande arbeten och återfyll av en ny vägbro.

byggbild

Mellan Överby och Rotebro fyller och skulpterar vi en ny bullervall. Vi gör också förberedande arbeten, så kallad terrawing, inför montaget av bullerskärmar. Vi terrasserar och breddar vägen mellan Överby och Rotebro.

Drönarbild från Rotebro

Panorama Rotebro

I trafikplats Rotebro genomför vi en del färdigställande arbeten som belysning, släntar, överbyggnad och bullerskärm. Där förlängar vi dessutom skyddsrör.

Drönarbild från Katrinedal

På ett flertal platser mellan Katrinedal och Rotebro håller vi på med sprängningsarbeten.

Drönarbild från Katrinedal

I Katrinedal arbetar med med att bygga färdigt den nya faunabron där små och stora djur snart kan passera på ett tryggt sätt över Rotebroleden. I Katrinedal bygger vi även en ny gång- och cykelbro.

Viltpassagen, illustration

Så här kommer faunabron att se ut när den är klar.

Drönarbild Mälarvägen

I trafikplats Mälarvägen arbetar vi med uppfyll och terrassering av nya ramper.

Drönarbild Mälarvägen KC

Vi förstärker grunden med hjälp av KC-pelare i trafikplats Mälarvägen.

Drönarbild Mälarvägen 15

I trafikplats Mälarvägen pågår formrivning av den första gjutetappen för en ny vägbro. Vi bygger också formställnineng för den sista delen av bron i Mälarvägen.

Drönarbild

Drönarbild

I den helt nya trafikplatsen Verksamhetsområde bygger vi en ny vägbro äver väg 267, Rotebroleden.

Drönarbild sträckan mellan Stäket och Båtsmanstorp

Mellan Stäket och Båtsmanstorp justerar vi överbyggnaden inför asfaltering av gång- och cykelvägen. Vi monterar även belysningsfundament.

Drönarbild Stäket

I Stäket bygger vi nya gång- och cykelvägar och färdigställer arbetet med den nya gång- och cykelbron över Rotebroleden.

Trumma i Katrinedal

Nyanlagad trumma i  Katrinedal.

Trumma Mälarvägen

Trumma vid Mälarvägen.

Bullerskärm Rotebro

Bullerskärm i Rotebro.

Ramp Rotebro

Ramp vid trafikplats Rotebro.

Byggbild

Fyllnadsarbeten i Överby.

Byggbild Tätskikt Överby.

Tätskikt på bron i Överby.

GC-väg Stäket, byggbild.

Gång- och cykelvägen vid trafikplats Stäket.

GC-bron Stäket

Gång- och cykelbron i trafikplats Stäket.

Återställning Stäket

Återställningsarbeten i trafikplats Stäket.

Nu i oktober utför vi de sista arbetena i trafikplats Stäket. I trafikplats Verksamhetsområde bygger vi formställning och form för den nya vägbron över väg 267. Vi justerar överbyggnaden inför asfalteringen av gång- och cykelvägen mellan Stäket och Båtsmanstorp och monterar belysningsfundamenten.

I Katrinedal färdigställer vid viltbron och bygger formställning och form för en ny gång- och cykelbron över Rotebroleden. I trafikplats Mälarvägen river vi formen av den första gjutetappen för den nya vägbron i trafikplats Mälarvägen. Där pågår även uppfyll och terrassering av nya ramper. Vi lägger ner nya trummor i Ängsdiket, Vibyåns biflöde, Vibyån och vattendraget i Katrinedal.

Illustration av sträckningen från Stäket till Rotebro.

Losshållning berg pågår på ett antal områden mellan Katrinedal och Rotebro. I Överby pågår avslutande arbeten och återfyll av den nya vägbron över Rotebroleden. Mellan Överby och Rotebro pågår fyll och skulptering av en ny bullervall. Där förbereder vi även inför montage av bullerskärmar, så kallad terrawing.

Vi terrasserar och breddar vägen mellan Överby och Rotebro. I trafikplats Rotebro arbetar vi med belysning, släntar och överbyggnaden av vägen.

Viltstängsel i Stäket

Vi sätter upp viltstängsel i Stäket.

Byggbild

Det nya gång- och cykelpassaget i Allmänningen.

Byggbild

Gång- och cykelvägen i Allmänningen.

Byggbild

Inför bromontaget i Stäket.

Byggbild

Omledning vid Ängsdiket.

Byggbild

Ny påfartsramp vid Mälarvägen.

Byggbild

Ny bro och faunapassage vid Överby.

Byggbild

Ny infart till GoCart-anläggningen.

Byggbild

Montage av bullerplank i Rotebro.

Byggbild

Tätning av diken i Rotebro.

September 2018

Trummförläggning vid Allmänningen

Trumförläggning vid Allmänningen.

Trumma och vilttrumma

Förläggning av trumma och vilttrumma under Rotebroleden.

Utbyte av ledningar vid TPL Stäket

Utbyte av ledningar vid trafikplats Stäket.

Busshållplats Rotebro

Arbeten med en ny busshållplats i Rotebro.

Breddning Överby

Breddning av väg 267 mellan Rotebro och Överby.

GC-vägen Stäket

Den nya gång- och cykelvägen vid trafikplats Stäket.

Det här händer i början av september längs med Rotebroleden: I trafikplats Verksamhetsområde bygger vi formställningen för den nya vägbron över väg 267. Mellan Stäket och Båtsmanstorp pågår terrassering och uppfyllnad av gång- och cykelvägen samt montage av belysningsfundament. I Katrinedal river vi formen och utför avslutande arbeten inför gjutningen av viltbron. Där bygger nu också formställningen till den bredvidliggande gång- och cykelbron.

i trafikplats Mälarvägen bygger vi formen för den första gjutetappen av den nya vägbron och gör avslytande arbeten med kalkcementpelare. I trafikplats Mälarvägen håller vi även på med uppfyllnad och terrassering av nya rampar. På flera platser mellan Katrinedal och Rotebro pågår losshållning. Bergmaterialet transporteras till Båtsmanstorp för att krossas och återanvändas.

Formning och armering inför gjutning av en ny vägbro pågår också  i Överby och vi planerar att gjuta den 11 september. Vi bygger bullervall mellqan Överby och Rotebro och förbereder montage av bullerskärmar. Vi breddar vägen mellan Överby och Rotebro och färdigställer trafikplats Rotebros belysning, slänter och överbyggnad.

Byggbild, fyra män gjuter betong.

Byggbild, gjutning av viltpassagen.

Natten mellan 11 och 12 september gjuter vid nya vägbron vid Överbyn.

Formbyggnad Mälarvägen

I trafikplats Mälarvägen bygger vi formen för den första gjutetappen av en ny vägbro.

TPL Mälarvägen 3

TPL Mälarvägen 2

I trafikplats Mälarvägen pågår uppfyllning och terrassering av nya ramper.

Katrinedal GC-bro

I Katrinedal bygger vi formställningen för en ny gång- och cykelbro.

Bullervall Överby

Vi fyller och skulpterar en ny bullervall mellan Överby och Rotebro. 

Sommarens arbeten längs med Rotebroleden från Stäket till Rotebro

Under sommaren har vi fortsatt med våra arbeten längs med hela Rotebroleden. Vid trafikplats Stäket har vi färdigställt en sträcka av Norrvattens ledning. Dessutom har vi schaktat och gjort underbyggnaden för den nya gång- och cykelvägen mellan trafikplats Stäket och trafikplats Verksamhetsområde. Under hösten kommer vi att fylla på med bergmaterial och lägga asfalt.

Viltbron på väg att bli färdig

Vid trafikplats Verksamhetsområde har trafiken tillfälligt lagts om för att vi ska kunna bygga den nya vägbron över Rotebroleden. Under hösten bygger vi formställningen och gjuter bron. Mellan trafikplats Verksamhetsområde och Katrinedal har vi byggt belysningsfundament och arbetat med överbyggnaden av gång- och cykelvägen. Viltbron i Katrinedal är nu helt färdiggjuten och vi kommer att färdigställa den under hösten. När det är klart börjar vi bygga den nya gång- och cykelbron som ligger precis bredvid viltbron.

Ny vägbro på gång i Överby

Längs med hela sträckan har vi sprängt och krossat sten i framför allt den mobila krossanläggningen i Båtsmanstorp. Också i Överby är vi igång med formning och armering av en ny vägbro. Gjutningen sker i mitten av september. Vi schaktar och terrasserar mellan Överby och trafikplats Rotebro och fortsätter med att bredda Rotebroleden under hösten. Dessutom arbetar vi med bullervall och bullerplank längs med hela sträckan.

Vid trafikplats Rotebro har vi arbetat med belysning, breddning, dagvattenhantering och färdigställande av diken.

Augusti 2018

Bullerplank 2

Ny bullerskärm i Rotebro

Vi monterar bullerskärmar vid trafikplats Rotebro.

Byggbild.

Formbyggnad och armering av bro vid Överby.

Hål för spännvajrar

På bilden syns hålen till spännarmeringen för viltbron i Katrinedal.

Gjutningsarbete

Natten mellan den 7 och 8 augusti gjuter vi överbyggnaden till viltbron i ett stycke.

Gjutningsarbete

Gjutningsarbete

Gjutningsarbete

Med hjälp av pumpbilen transporteras betongen till formen för bron.

Gjutningsarbete

Gjutningarbete

Under gjutning av viltbron lägger vi om trafiken. Arbetet utförs nattetid för att minimera trafikstörningar. 

Gjutningsarbete

Vi bygger formställningen inför gjutningen av vägbron i Överby.

Gjutningsarbete

 Vi kontrollerar brons armering och form inför gjutningen.
Vi kontrollerar brons armering och form inför gjutningen.
 Gjutning Viltbron
I den nya trafikplatsen Mälarvägen skiftas blöta massor ur för att kunna installera kalkcementpelare för en stabil grund till den nya vägen.

Juli 2018

Kross vid Båtsmanstorp.
Vi krossar berg i en mobil krossanläggning vid Båtsmanstorp och återanvänder materialet i den nya vägen.

Formställningen byggs i Överby.

Bropelare i Överby.
Vi har gjutit bropelare till vägbron i Överby och gör nu förberedande arbeten för överbyggnaden.

Brofundamentet i Katrinedal.
Brofundamentet i Katrinedal  för den nya gång- och cykelbron.

Juni 2018

Brofundament vid Mälarvägen.
Brofundamentet till vägbron vid Mälarvägen.

Armering av faunabron.

Armering Faunabron.
Armering av nya viltbron.

Brofundament gjuts Överby.
Brofundament till vägbron i Överby.

Maj 2018

alt=""

Formställningen för viltbron i Katrinedal.

alt=""

Breddning av Rotebroleden mellan Båtsmanstorp och Överby.

alt=""

Fundament och armering för pelare till den nya vägbron i Mälarvägen.

Byggbild.

April 2018

I Stäket Norra förläggs just nu ett skyddsrör för Norrvattens ledning. På grund av arbetet har trafiken därför flyttats till den nya direktrampen för att möjliggöra att ledningen ska kunna föräggas. Vidare längs leden så fylls slänter upp mot den nya trafikplatsen Verksamhetsområde. Direkt i anslutning till trafikplatsen terrasseras och justeras överbyggnaden för den nya anslutningsvägen till GoCart-banan. Från den gamla infarten till densamma anläggs just nu gång- och cykelvägen, det återstår en-två sprängningar innan överbyggnaden kan göras klar till Faunabron. Vid faunabron  pågår betongarbete för tillfället. I onsdags gjöts även de två fundamenten på den nya GC-bron som återfinns bredvid Faunabron. Också där kommer armering av pelare att påbörjas innan formställning för brospannet etableras. När formställningen etablerats kommer allmäneten få en bra överblick över hur dessa två broar kommer vara placerade i terrängen.

Vidare pågår fortsatt borrning, sprängning och krossning av berg i trafikplats Mälarvägen. I trafikplatsen pågår också schakt- och fyllnadsarbeten för den nya bron som kopplar ihop väg 840 med Rotebroleden. I anslutning till schakten för bron har även arbetet med de nya av- och påfartsramperna påbörjats.

Vidare fortsätter breddningen av väg 267 och är nu framme vid Båtsmanstorp. Också gång- och cykelvägen har färdigställts, sett till överbyggnaden, fram till samma plats. Där har den nu kommit fram till ett parti med berg, sprängningen har påbörjats och kommer att pågå i ett antal veckor framöver. På samma plats kommer även sprängning för breddningen att ske inom kort.

I trafikplats Överby  har förberedande arbeten med Norrvattens ledning pågått under en tid. Även förberedande arbeten för att kunna leda om trafiken har på börjats i form av schakt- och fyllnadsarbeten av de nya anslutningsvägarna och deras tillhörande diken.

Armering av pelare till faunapassagen.

Armering av pelare till vitbron.

 Formbygge för pelare till viltbron.

Formbygge för pelare till viltbron.

 Jordning av dike i Mälarvägen.

Jordning av dike i Mälarvägen.

 Schaktarbete inför byggnation av vägbron i Överby.

 Schaktarbete inför byggnation av vägbron i Överby.

  Byggbild med grävskopa.

Byggbild på betongtrummor.

Byggbild på plaströr för olika slags ledningar.

Byggbild på 6 personer. I bakgrunden ser man en grävskopa.

Byggbild.

Projektledningen besöker arbetsplatsen i Katrinedal.

Projektledningen besöker arbetsplatsen i Katrinedal.

Byggbild från Mälarvägen.

Byggbild från Mälarvägen.

Mälarvägen

Byggbild från verksamhetsområde Järfalla kommun.

Byggbild från verksamhetsområde Järfalla kommun.

Verksamhetsområde Järfalla kommun.

Mars 2018

Byggbild på GC-bron mars 2018.

Gång- och cykelbron

Byggbild på faunabron 2 mars 2018

Faunabron växer fram. 1 mars 2018.

Faunabron växer fram

Byggbild, en himla massa schaktmassor.

Byggbild. Mälarvägen 1 mars  2018.

Trafikplats Mälarvägen

Februari 2018

Efter vinterpausen har arbetena startat igång igen längs med hela Rotebroleden. Vi fortsätter med den omfattande breddningen av väg 267 och innan vi kan utföra breddningsarbeten måste vi täcka av marken. Vi förbereder även för grundläggningen av faunabron. Bygget av gång- och cykelvägen mellan Katrinedal och Gokart-banan pågår och vi arbetar med schacktning för Norrvattens sträcka A.

Mälarvägen 2_februari 18, byggbild.

Arbeten vid Mälarvägen i februari 2018.

Arbeten vid Mälarvägen i februari 2018.

Skrotningsarbeten där faunabron  kommer att byggas över Rotebroleden.

Skrotningsarbeten där faunabron  kommer att byggas över Rotebroleden.

Byggbild från GC-väg Katrinedal.

Byggbild från GC-väg Katrinedal.

Den blivande gång- och cykelvägen vid Katrinedal.

Grundläggningen av den blivande faunabron. Byggbild.

alt=""

Grundläggningen av den blivande faunabron.

Byggbild. Breddning invid Faunabron.

Breddning invid Faunabron, byggbild.

Breddningsarbeten sker längs med hela Rotebroleden.

Avtäckning Mälarvägen Överby.

Avtäckning mellan Mälarvägen och Överby.

December 2017

Under december fortsätter vi med våra arbeten på olika platser längs med Rotebroleden. Det har varit ett händelserikt byggår 2017 och det blir många nya utmaningar under 2018. Under vintermånaderna drar vi ner vår verksamhet, men nästa år fortsätter vi att visa vårt projekt i bilder i vår byggdagbok.

 

Direktramp mot Enköping.

Direktramp mot Enköping.

Omledning trafikplats Mälarvägen.

Trafikomläggning vid trafikplats Mälarvägen.

Norrvattens ledning, byggbild.

Norrvattens ledning, sträcka D1.

Gång- och cykelbron i Katrinedal. Byggbild.

Gång- och cykelbron i Katrinedal.

November

Under november har nu den södra delen i trafikplats Stäket, i stort, fått sin slutgiltiga form. Det återstår vissa små kompletteringar i form av belysning, finplanering och toppbeläggning. I den norra delen av trafikplatsen är snart den nya påfartsrampen klar för trafik. Den ska beläggas med asfalt samt kontrolleras en sista gång inför trafikpåsläpp. Breddningen av väg 267 fortsätter längs linjen och har nu kommit fram till infarten till Katrinedal.

alt=""

Breddningsarbeten längs med Rotebroleden i slutet av november.

Byggbild.

Byggbild.

Byggbild.

Byggbild.

Arbeten vid trafikplats Verksamhetsområde.

alt=""

Sprängning förberedds för den blivande viktbron över Rotebroleden.

Stäket Norra betongbro 171120.

Norra betongbron vid trafikplats Stäket.

I trafikplats Verksamhetsområde sker just nu arbeten med de båda broarna. I övrigt längs sträckan pågår sprängning på ett antal platser tillsammans med den grundläggningsförstärkning med kalkcementpelare – KC-förstärkningen – som utförs i trafikplats Mälarvägen.

alt=""

alt=""

Vi fortsätter våra arbeten vid trafikplats Verksamhetsområde.

Stäket Betongbron, byggbild.

Här växer Norra betongbron vid trafikplats Stäket fram.

Här växer Norra betongbron vid trafikplats Stäket fram.

Oktober

alt=""

Mälarvägen 2_171031

Massförflyttningar vid trafikplats Mälarvägen.

alt=""

Modell på viltbron som den kommer att se ut när den är klar.

alt=""

alt=""

Våra arbeten med viltbron över Rotebroleden pågår för fullt.

alt=""

Norrvattens ledning.

alt=""

alt=""

alt=""

Mycket byggaktiviteter pågår vid den nya trafikplatsen Verksamhetsområde.

alt=""

I Stäket Södra har vi genomfört beläggningsarbeten och målat linjer. Det betyder att trafikplats Stäket Södra nu har sin nya form frånsett slitlager, belysning och kompletterande utrustning. I Stäket Norra håller vi på med gjutningarna av den nya av den nya gång- och cykelbron. Bland annat har vi gjutit vingarna på det norra brofästet. Runtom den andra bron i Stäket Norra har arbeten med Norrvattens ledning samt dagvattenarbeten för den nya rampen fortsatt. Vi har även fyllt upp den nya rampen till Enköping.

alt=""

alt=""

I trafikplats Verksamhetsområde har nu formställningen för bro 2195 rivits och nu pågår kompletterande arbeten. I samma trafikplats har vi också börjat bygga den stora bron med att gjuta fundamenten. Vi fortsätter med att armera och gjuta brons pelare. Dessutom arbetar vi med de nya ramperna påbörjat vilket lätt kan skådas i terrängen. Nyligen har vi kopplat in en av Norrvattens delsträckor som nu är helt färdigställd.

alt=""

alt=""

Längs med Rotebroleden pågår arbeten med breddningen. Vi genomför sprängningsarbeten och bygger bullervall. Utanför Katrinedal förbereder vi för sprängning som kommer att ske inom kort.

alt=""

alt=""

alt=""

I Trafikplats Mälarvägen förstärker vi marken med kalkcementpelare och spränger för de nya ramperna. Slutligen arbetar vi med flera delsträckor av Norrvattens ledning bort mot Rotebro.

 alt=""

I samband med våra arbeten i närheten av Sollentuna golfklubb upptäcktes sötvattenslevande musslor i en trumma under Rotebroleden. Då stod det klart att de måste flyttas eftersom trummorna kommer att bytas. Den räfflade trumman under väg 267 för Vibyån gav ett perfekt fäste för musslorna. Sammanlagt hittades nästan tvåhundra musslor som håvades upp ur trumman och flyttades en bit uppströms till sin nya hemvist där de kunde fästa sig i det mjuka underlaget.

Musselflytt

Mussla

September

Under september har vi utfört formarbeten för det östra stödet av gång- och cykelbron vid trafikplats Stäket. En av sidorna är färdigställd. I norra delen av trafikplats Stäket pågår också arbetet med att lägga en ny dagvattenledning längs rampen till Enköping samt att förlägga skyddsrör till Norrvattens Sträcka A. Går vi vidare längs sträckan så pågår det formarbete, armering och gjutning av överbyggnaden för den minsta av de två broarna vid trafikplats Verksamhetsområde. Breddningen av Rotebroleden har precis passerat trafikplats Verksamhetsområde och befinner sig nu i början av den nya bullervallen. Vid trafikplats Verksamhetsområde pågår också arbete med Norrvattens Sträcka B och C. Vidare sker krossning och losshållning av berg vid trafikplats Mälarvägen samt losshållning av berg för Norrvattens Sträcka F. Vid trafikplats Mälarvägen genomför vi också markförstärkningsarbeten.

alt=""

alt=""

alt=""

alt=""

 

 alt=""

Augusti

Även under augusti är byggverksamheten längs med hela Rotebroleden i full gång. Bland annat fortsätter vi med att bredda vägen, gräver ner Norrvattens ledningar, bygger den nya gång- och cykelbanan och arbetar med stålbron och betongbron vid trafikplats Stäket.

alt=""

Gång- och cykelbanan börjar ta form.

alt=""

alt=""

alt=""

alt=""

alt=""

alt=""

Betongbron vid norra delen av trafikplats Stäket växer fram.

alt=""

Arbeten vid den nya trafikplatsen Verksamhetsområde i Järfälla.

alt=""

alt=""

Norrvattens ledningar på sträckan B1.

Breddning v30

Breddning av Rotebroleden fortsätter under augusti.

Juli

Arbeten med trafikplats Stäket, södra delen, ha fortsatt. Refugerna är i stort sett klara och belysningsstolparna monterade. Vid Stäkets norra del har arbetena med betong- och stålbron fortsatt och det är snart dags för gjutning. Breddningen har fortsatt med bibehållen takt och har nu kommit till mitten av trafikplats Verksamhetsområde.

alt=""

Snart dags för gjutning av betongbron vid trafikplats Stäkets norra del.

alt=""

alt=""

alt=""

Full fart med breddningsarbeten längs med Rotebroleden.

alt=""

alt=""

Vid trafikplats Stäkets södra del fortsätter arbetet med refugerna.

alt=""

Sprängning för bygget av gång- och cykelvägen.

I mitten av juli pågår fortsatt arbetet med att färdigställa refugerna vid trafikplats Stäkets södra del. På andra sidan E18, vid trafikplats Stäkets norra del, pågår just nu gjutningar av fundamenten till påfartbron samt gång- och cykelbron. På påfartbron har också pelare gjutits och nu pågår armeringen för överbyggnaden för fullt. Fortsätter man från den nya gång- och cykelbron längs den nya avfartsrampen från Stockholm kommer man till den påbörjade breddningen av väg 267. Breddningen har kommit fram till trafikplats Verksamhetsområde i dagarna. På andra sidan av trafikplats verksamhetsområde har, i stort sett, hela sträckan av "Norrvattens Sträcka B" svetsats färdigt. Inom ett stenkasts avstånd från trafikplats Mälarvägen pågår sprängning för den nya gång- och cykelbanan längs väg 267.

alt=""

alt=""

Form- och armeringsarbeten vid stålbron, trafikplats Stäket, norra delen.

alt=""

alt=""

alt=""

alt=""

alt=""

Betongbron vid trafikplats Stäket, norra delen.

alt=""

Breddning av väg 267.

alt=""

Arbeten med Norrvattens ledningar.

I början på juli bygger vi nya refuger, sätter upp belysning och utför beläggningsarbeten vid trafikplats Stäkets södra del. Vid norra delen av trafikplats Stäket arbetar vi med grundläggningen för den nya gång- och cykelbron. Där pågår också arbeten med en ny påfartsbro och just nu sker formbygge för brospannet. Vi breddar Rotebroleden mellan trafikplats Stäket och trafikplats verksamhetsområde. Vid trafikplats Mälarvägen förbereder vi för sprängning inför bygget av den nya gång- och cykelvägen.

alt=""

Trafikplats Stäket, södra delen.

alt=""

alt=""

Formbyggnad och armeringsarbeten vid betongbron på trafikplats Stäkets norra del.

alt=""

alt=""

Arbeten vid Norrvattens ledning, sträcka B1.

alt=""

Viltstängsel sätts upp vid trafikplats Katrinedal.

alt=""

alt=""

alt=""

alt=""

Vi har börjat med omfattande breddningsarbeten längs med Rotebroleden.

Juni

I slutet av juni jobbar vi bland annat med grundläggningen av både betong- och stålbron vid trafikplats Stäket. Vi bygger upp ramper och breddar vid trafikplats Verksamhetsområde, sätter upp viltstängsel och arbetar med Norrvattens ledning. Vi borrar inför sprängning av berg för den nya gång- och cykelbanan längs Rotebroleden samt förbereder för nya sprängningar vid trafikplats Mälarvägen. De arkeoligiska utgrävningar är nu avslutade.

alt=""

alt=""

alt=""

Betongbron vid trafikplats Stäket, norra delen.

alt=""

Stålbron vid trafikplats Stäket, norra delen.

alt=""

Norrvattens ledning, sträcka B3.

alt=""

Norrvattens ledning, sträcka C1.

alt=""

Norrvattens ledning, sträcka C2.

alt=""

Norrvattens ledning, sträcka C3.

alt=""

alt=""

Trafikplats Stäket, södra delen, i slutet av juni.

Arkeologi v26

De arkeologiska undersökningarna längs med Rotebroleden är nu avslutade.

Vid trafikplats Stäket södra arbetar vi med överbyggnad och justering inför asfaltering. Där arbetar vi också med refuger, kantsten och jordning. Vid trafikplats Stäket norra lägger vi pålplattor och armerar inför bygget av fundamentet till stålbron. Vi sätter former och armerar inför gjutning av brostöd och den första gjutningen gjordes på fredagen 9 juni. Från trafikplats Verksamhetsområde sätter vi upp viltstängsel mot Katrinedal. Vi har nu också börjat med breddningen av Rotebroleden. Vi båda schaktar och återfyller längs med Norrvattens ledning och vi trafikplats Mälarvägen arbetar vi med sprängning och krossning av sprängsten.

Stäket norra_betongbro_3_23

Stäket norra_betongbro_2_23

Stäket norra_betongbro_1_23

Bygget av betongbron vid trafikplats Stäket norra

Stäket norra_stålbro_23

Bygget av stålbron vid trafikplats Stäket norra

Stäket södra_2_23

Stäket södra_1_23

Trafikplats Stäket norra

Norrvatten_2_23

Norrvatten_1_23

Norrvattens ledning

Maj

Under sista delen av maj har vi avverkat och arbetat med schakten på olika sträckor längs med Norrvattens ledning. Vid trafikplats Stäket norra har vi pålat och sprängt schakt för grundläggningen av den nya betongbron. Vid Stäket södra har vi utfört jordning, byggt refuger och gjort överbyggnadsarbete i rondellen. Vi har satt upp viltstängsel vid trafikplats Verksamhetsområde och i Rotebro har arkeologerna fortsatt med sina utgrävningar.

Skolbarn tittar på arkeologisk utgrävning.

Arkeolog 3

Arkeolog.

Arkeologiska utgrävningar i Rotebro

TPL Mälarvägen

Fortsatta arbeten vid trafikplats Mälarvägen

Stäket Norra GC-bro

Betongbro_armering

Arbeten med den nya betongbron vid trafikplats Stäket norra

Stäket Norra grundläggning betongbro 2

Stäket Norra grundläggning betongbro_1

Grundläggningsarbeten för betongbron vid Stäket norra

Stäket Södra 2

Stäket Södra 1

Jordning, refugarbete samt öberbyggnadsarbete i rondellen vid trafikplats Stäket södra

Stäket Södra_meanderdike

Norrvatten_slutmaj

Norrvatten Sträcka C2

Norrvatten Ströcka C1

Norrvatten_2

Förläggning av rör vid Norrvattens ledning

Norrvatten Sträcka c

Norrvatten Sträcka B1

Under maj sätter vi upp viltstängsel i Stäket norra och vid trafikplats Verksamhetsområde. Vid Stäket Norra bygger vi även en schakt för dagvatten invid den nya betongbron samt en schakt för bergstöd. Vid Stäket södra bygger vi refuger och arbetar med rondellen. Vi bygger två schakt inklusive bergschakt för Norrvatten och fäller träd i området. Vid trafikplats Mälarvägen fortsätter vi med sprängningsarbeten och arbetar med trädfällning vidare mot Rotebro. En krossanläggning har etablerats och verksamheten startar inom kort.

alt=""

alt=""

Tillfällig cykelväg vid trafikplats Stäket

alt=""

Schaktarbeten på flera sträckor längs med Norrvattens ledning

alt=""

alt=""

Vi sätter upp viltstängsel

alt=""

alt=""

Meanderdiket vid trafikplats Stäket

alt=""

Trafikplats Stäket norra

 alt=""

alt=""

Trafikplats Stäket södra

 alt=""

Arkeologiska utgrävningar vid Rotebroleden

alt=""

Norrvattens ledning

alt=""

Norrvattens ledning

alt=""

alt=""

Trafikplats Stäket södra

alt=""

Trafikplats verksamhetsområde

April

I april har vi fortsatt med sättning av kantsten, släntning, dikning samt plattsättning i Stäket Södra. Urskiftning och uppfyllning av bergmaterial har utförts i Stäket Norra. Byggvägar och avverkning har kompletterats runt trafikplats Verksamhetsområde. Norrvattens ledningschakt vid Söderbyvägen har fyllts igen för att säkra schaktväggar. En ny infart för byggtrafik har anlagts på norra sidan av väg 267 vid trafikplats Mälarvägen. Vid trafikplats Mälarvägen har vi även fortsatt med våra sprängarbeten.

alt=""

Vid trafikplats Stäket Södra har vi fortsatt arbeta med rondell, kantsten, plattor och släntning.

alt=""

Vi flyttar Skanovas ledningar.

alt=""

Fortsatt losshållning har pågått i trafikplats Mälarvägen.

alt=""

Kantsten, släntning, dikning samt plattsättning har gjorts i Stäket Södra.

alt=""

alt=""

alt=""

Arbeten vid Norrvattens ledning.

alt=""

I Stäket Södra har vi satt kantsten och arbetat med släntning, dikning samt plattsättning.

alt=""

Vid trafikplats Stäket Norra har vi arbetat med urskiftning och uppfyllning med bergmaterial.

alt=""

Vi har genomfört sprängningsarbeten vid trafikplats Mälarvägen.

Mars

I slutet av mars har vi arbetat med stenläggning, dagvatten och släntning i Stäket Södra. Vi har fyllt upp med bergkross för den nya gång- och cykelbanan i Stäket Norra. Vi Norrvattens ledning har vi byggt en ny sträcka. Vid trafikplats Verksamhetsområde har vi fortsatt med avverkning. Vid trafikplats Mälarvägen har vi utfört spräningsarbeten och anlagt en ny in- och utfart för trafiken.

Meanderdiket slutet mars

 Meanderdiket vid trafikplats Stäket är ny vattenfyllt.

Norrvattens ledning 170429

Arbeten vid Norrvattens ledning framskrider.

alt=""

Stenläggningsarbeten vid trafikplats Stäket Södra. 

Våra arbeten i mitten av mars

I trafikpplats Verksamhetsområde fortsätter avverkningen och övergår  till den södra sidan av Rotebroleden. I trafikplats Stäket Norra kommer uppfyllning av berg att fortsätta. Arbetet i Stäket Södra kommer att innehålla plattläggning i refuger och rondell,sättning av kantsten, bygget av dagvattenledningar genom trafikplatsen samt diverse släntarbeten. Schakten för Norrvattens ledning kommer att fortsätta med korsningen av Söderbyvägen. Till ovanstående arbeten kommer även utlastning av berg att fortsätta i trafikplats Mälarvägen tillsammans med eventuella sprängningar.

alt=""

alt=""

 alt=""

Arbetet i Stäket Södra pågår för att färdigställa allt inför den kommande omläggningen av trafiken. Vid trafikplats Mälarvägen fortsätter sprägningsarbetena med bibehållet tempo samtidigt som mer berg avtäcks längs Rotebroleden, främst utanför etableringen. Arbetet med Norrvattens ledning fortskrider med att schakta närmare och över Söderbyvägen, här kommer trafiken att fortsatt ledas ut över åkern på en tillfällig väg.

alt=""

alt=""

Trafiken leds om så vi kan utföra schaktningsarbeten vid Norrvattens ledning.

alt=""

Vi har börjat schakta för den nya dragningen vid Norrvattens ledning.

alt=""

alt=""

Fortsatta borrnings- och sprängningsarbeten vid trafikplats Mälarvägen.

alt=""

alt=""

Fortsatt utskiftning vid trafikplats Stäket, norra delen.

alt=""

Fortsatta arbeten vid norra delen av trafikplats Stäket.

alt=""

Asfaltering, färdigställande av slänter, vägräcken och refuger vid trafikplats Stäket södra.

alt=""

alt=""

Under mars fortsätter vi med borrning och sprängning av berg vid trafikplats Mälarvägen. Vi schaktar och bygger ledningsbädd för Norrvattens ledning. Vid trafikplats Stäket Norra genomför vi sckakt- och utskiftningsarbeten. av. Vi anlägger också en byggväg mellan upplaget i Stäket Norra och infarten för GoCart-banan. Vid Stäket Södra arbetar vi med påfarts- och avfartsramparna. Där anlägger vi också en busshållplats och genomför arbeten med rondell och refuger.

alt=""

alt=""

alt=""

Fortsatta sprägningsarbeten vid trafikplats Mälarvägen.

alt=""

alt=""

alt=""

alt=""

Arbeten med bland annat med rondell, refuger, busshållplats och på- och avfartsrampar vid trafikplats Stäket.

alt=""

alt=""

 alt=""

 alt=""

Februari

Vecka 8

alt=""

TMA-släpet bakom lastbilen skyddar vid trafikanter och entreprenörer i samband med spärningarna som genomförs vardagar på för- och eftermiddagarna.

alt=""

alt=""

Vid trafikplats Mälarvägen fortsätter sprängningarna med bibehållet tempo.

alt=""

alt=""

alt=""

alt=""

Vid Norrvattens ledning pågår just nu schakt- och fyllnadsarbeten för den nya ledningen som ska förläggas.

alt=""

alt=""

Vi arbetar med en ny busshållplats, en ny refug samt en rondell vid trafikplats Stäket.

Vecka 7

Vid trafikplats Mälarvägen genomför vi den första spräningarna som kommer att under några månader framåt i tiden. Där kommer allt berg att omhändertas med hjälp av en krossanläggning på plats för att återanvändas i projektet. Samtidigt som losshållningen pågår vid Mälarvägen kommer arbeten med jord- och bergschakt att fortsätta längs den nya sträckningen för Norrvattens ledning.

Vid trafikplats Stäket södra kommer fortsatt justering av byggda konstruktioner att ske. Rondell, refug samt dagvatten rättas till efter korrekta höjder. Vissa arbeten kommer att ske kring belysning sam uppfyllning av nya ramper i trafikplatsen. Vid den norra delen av trafikplats Stäket kommer arbeten med den nya gång- och cykelbron bron att fortsätta. Där sker utskiftning av befintliga massor samt uppfyllning av förstärkningslager till den nya avfartsrampen från Stockholm. Vid trafikplats Stäket norra monterar vi också det nya viltstängslet längs den nya avfartsrampen.

alt=""

Speglingar i vatten vid trafikplats Stäket.

alt=""

alt=""

 Meandreringsdiket är i sitt utförande klart. Kvarstår gör finplaneringen runt om meandern.

alt=""

alt=""

Vid trafikplats Mälarvägen pågår fortsatt rensning av berg samt framför allt borrning.

alt=""

I Stäket södra pågår justeringar av rondell, refug samt dagvattenledning under trafikplatsen.

alt=""

alt=""

alt=""

Schakt och utskiftningsarbeten för ett av brostöden till den kommande gång- och cykelbron har påbörjats.

alt=""

Montage och placering av viltstängsel med tillhörande stolpar är under arbete längs den nya avfartsrampen i norra delen av trafikplatsen Stäket.

alt=""

Schakt- och fundamentarbeten pågår inför bygget av den nya gång- och cykelbron.

alt=""

Vid Norrvattens ledning är den första delen klar i avseendet jord- och bergschakt. Nu fortsätter arbetet ner mot upplagsytan längs väg 267.

alt=""

alt=""

Vecka 6

Vi fortsätter vi med arbeten kring trafikplats Stäket. Där ska kantsten sättas, nya ramper packas upp och så småningom ska TA-planer läggas om för att kunna utföra kommande arbeten. TA-plan betyder trafikanordningsplan och innehåller fakta om ett vägarbete och hur det ska märkas ut. På trafikplats Stäket norra kommer vi att bygga på den nya avfartsrampen till väg 267. Även meanderdiket kommer att fortsätta byggas. Schakten är i princip klar. Nu ska det sista göras och vi ska fylla upp material och lägga ut fiberduk för att meanderdiket ska kunna fungera som ett ”naturfilter”.

Vi fortsätter att transportera massor till bullervallen från de platser där avtäckning sker. Just nu kommer de massorna från avtäckningen vid trafikplats Mälarvägen. Sprängningsarbetena har kommit igång och berget som finns där är borrat och klart för sprängning. Det sprängda berget kommer att krossas på plats för att återanvändas i de nya vägbankarna som ska göras i projektet.

alt=""

I trafikplats Stäket fortsätter arbetet med meanderdiket. Just nu pågår fyllnadsarbetet av de olika fraktionerna för att skapa dess meandringsfunktion.     

alt=""

alt=""

 alt=""

Vid Mälarvägen anlägger vi den första delen av påfartsrampen med riktning Rotebro.

alt=""

alt=""

Arbetet med Norrvattens ledning fortskrider enligt plan och de sista salvorna ska vara skjutna om inte mer berg hittas framöver. Just nu pågår berg- och jordschakt på angiven plats och kommer så att fortsätta i några veckor framöver.

alt=""

alt=""

alt=""

alt=""

Vi förbereder för sprängning vid trafikplats Mälarvägen.

alt=""

Massor transporteras till bullervallen från de platser där avtäckning sker.

alt=""

Arbetet med flytten av Norrvattens ledning är inne i skedet för sprängning.

Ramp vid Meandreringsdiket.

Ramp Stäket.

Vi fortsätter med arbeten kring trafikplats Stäket. Där ska kantsten sättas, nya ramper packas upp och så småningom skall TA-planer läggas om för att kunna utföra kommande arbeten.

alt=""

alt=""

Snart får meanderdiket vid trafikplats Stäket fylla sin funktion som "naturfilter" för vattenreningen.

Januari 2017

Under januari har har vi fortsatt med att anlägga det meanderdike som ska rena dagvattnet i Stäket innan det släpps ut i dagvattennätet. Detta arbete kommer att fortsätta i ett antal veckor till. Under tiden renas vattnet i området med en sedimenteringstank för att vi ska påverka naturen så lite som möjligt under arbetets gång.

alt=""

alt=""

Den 25 januari har vi skjutit första salvan. Våra sprängningsarbeten längs med Rotebroleden går enligt planerna.

Borrigg Mälarvägen.

Nu har även en borrigg anlänt och börjat borra för att kunna ladda och så småningom spränga berget.

Avtäckning Mälarvägen.

Vid den nya trafikplatsen Mälarvägen har fortsatt avtäckning av berget skett under januari.

Borrning Norrvattens ledning.

För att den nya Rotebroleden ska kunna förses med fyra stycken körfält måste vi också flytta Norrvattens ledning längs väg 267 som just nu ligger i vägen för den kommande breddningen. Där har berget rensats och även påbörjat att borras i väntan på sprängning.

Vibrationsmätare vid Norrvattens ledning.

För att vi ska kunna kontrollera att omkringliggande bebyggelse och ledningar inte påverkas av vibrationerna i marken har fastigheter och ledningar besiktigats och undersökts. De fastigheter och ledningar som ligger närmast området som ska sprängas har också försetts med vibrationsmätare som ni kan se på bilden. På bilden är vibrationsmätaren monterad på Norrvattens ledning.

Sprängningsförberedelse.

 Inför sprägning vid Norrvattens ledning.

Från och med mitten av januari och under hela 2017 kommer vi att utföra spräningsarbeten för att kunna bredda Rotebroleden.

Färdig bullervall.

Här syns Rotebroleden från bullervallen vid Katerinedal.

Bullervall byggs i Katrinedal.

Massorna som fraktas till Katrinedal används som byggmaterial för den nya bullervallen som ska skydda mot ljud från trafiken.

Vid Norrvattens ledning.

Vi har ett kort informationsmöte i närheten av Norrvattens ledningar som behöver flyttas i samband med vårt vägbygge.

 Dumper från Mälarvägen till Katrinedal.

Vi förflyttar massor med dumprar från trafikplats Mälarvägen till vår byggarbetsplats i Katrinedal.

alt=""

 alt=""

alt=""

Våra arbeten med meandringsdiket vid trafikplats Stäket forsätter som planerade. 

December 2016

Under december tar vi bort växlighet och lösa delar från bergytor där det behövs för att säkra att ingenting flyger iväg när vi börjar borra och spränga. Vi får samtidigt också kunskap om bergets kvalitet och hur det kan användas för väguppbyggnaden. Vid Stäkets trafikplats har vi börjat med att anlägga ett så kallat meandreringsdike. Det är ett dike som slingrar sig fram med både en fördröjande och sedimenterande funktion för reningen av dagvattnet.

Meandreringsdiket fylls med vatten.

När vattnet har renats i det meandrerade diket ansluts det så småningom till kommunens vattenledningsnät.

Meandreringsarbeten vid Stäket.

Vi meandrerar, vilket betyder slingar, ett drygt 100 meter långt dike mitt i trafikplats Stäkets klöverblad. På så sätt fördröjer vi flödet av dagvatten i diket så att det kan renas från partiklar.

  Illustration över hur dagvattnet kommer röra sig.

På skissen ser du hur dagvattnet kommer att slingra sig genom diket när vi har utfört våra meandreringsarbeten.

Gjutning av kantsten vid trafikplats Stäket.

Vid trafikplatsen Stäket arbetar vi med belysningen och sätter kantsten.

Massupplägg bullervall.

Vi använder schaktmassorna som vi gräver bort vid trafikplats Mälardalen för att bygga bullervall vid vår arbetsplats i Katrinedal.

Schaktmottagning mellan Stäket och Katrinedal.

Massor från avtäckningen vid Mälarvägen transporteras med dumper till en mottagningsplats mellan trafikplats Stäket och Katrinedal.

 

Blåsning av berg för Norrvatten, grävskopa och man på arbetsområde bredvid befintlig väg.

Vi blåser berg för Norrvattens huvudvattenledning som ligger utmed hela väg 267 och som behöver läggas om på ett antal ställen i samband med ombyggnaden av Rotebroleden. Dessa arbeten är nu avslutade.

Avtäckning vid Mälarvägen, jorden har tagits bort så att berggrunden kommer i dagen. I bakgrunden en grävmaskin.

Idag har Mälarvägen hög belastning och under högtrafiktiden är det näst intill omöjligt att ta sig ut från Mälarvägen till Rotebroleden och tvärtom. Våra åtgärder kommer att förbättra både framkomligheten och trafiksäkerheten för alla trafikantgrupper.

Avtäckning av berg vid trafikplats Mälarvägen, arbetsmaskin på hygge.

Vi rensar berget vid trafikplats Mälarvägen från vegetation och annat löst material. Mälarvägen ges en ny sträckning mellan trafikplats Mälarvägen och cirka 500 meter norråt.

November 2016

Under november tog vi bort en del av ytskiktet från den befintliga vägen där vi kommer att anlägga den planerade gång- och cykelvägen från Katrinedal till Mälarvägen. För att inte byggfordon ska påverka trafiken mer än nödvändigt anlägger vi särskilda byggvägar längs med Rotebroleden från Norra Stäket till Katrinedal och från Katrinedal till Mälarvägen. Vi behöver ta ner belysningsstolpar och ersätter dem med provisorisk belysning i de delar där vi breddar Rotebroleden och anlägger den nya gång- och cykelvägen.

Illustration över hur gång- och cykelvägen blir sammanhängande längs med hela sträckan.

Den nya gång- och cykelvägen, som vi nu börjar förbereda, kommer att bli sammanhängande längs med hela sträckan. Den gör det möjligt att arbetspendla med cykeln och att enkelt ta sig till naturområdena kring Rotebroleden.

Betongtrumma mynnar ut från rampen.

Ett trumöga under rampen tittar fram ur marken.

Miljöundersökningar, stenigt landområde, Hemköp i bakgrunden.

Här genomför vi miljöundersökningar i samband med ombyggnaden av Rotebroleden.

alt=""

Våra arbeten med anläggningen för dagvattnet vid trafikplats Stäket skrider fram.

alt=""

I mitten av november fortsätter avverkningen av vegetation längs med väg 267.

 

alt=""

I samband med våra arbeten vid trafikplats Stäket leds trafiken ner till cirkulationsplatsen eftersom det är förbjudet att svänga till vänster.

Oktober 2016

Innan vi kan sätta igång med att bredda Rotebroleden måste vi utföra en hel del förberedande arbeten. Under oktober fällde vi träd runt Mälarvägen, något vi kommer att fortsätta med under hela hösten fram till årsskiftet. Vid södra Stäkets östgående påfartsramp började vi med fyllningsarbeten och förberedde för kommande dagvattenledningar. Vi flyttade också viltstängslet för att få utrymme för våra vägarbeten.

Dagvattenrör vid Stäket.

Vi har lagt rör i marken för att avleda dagvattnet.

Beläggningsarbeten vid TPL Stäket.

Vi skyltar tillfälligt för att kunna jobba i närheten av vägen utan säkerhetsrisker.

Vattensjukt område vid TPL Stäket.

Vid trafikplats Stäket åtgärder vi ett vattensjukt område.

Breddningsarbeten vid TPL Stäket.

Vi utför breddningsarbeten vid trafikplats Stäket.

Vegetationsavtäckning.

Vi tar bort en del av vegetationen för att kunna bredda den hårtbelastade Rotebroleden. Vi breddar vägen från 13 meter till 16,6 meter för att inrymma två körfält i vardera riktningen samt mittbarriär.

Förberedande arbeten vid TPL Stäket.

Vi har kommit igång med olika slags förberedande arbeten vid trafikplats Stäket.