Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

En cykelväg

Väg 282, Edsbro–Lummevi idrottsanläggning, gång- och cykelväg

Trafikverket planerar en ny gång- och cykelväg längs väg 282, Edsbro-Lummevi idrottsanläggning.

Det finns ett behov för barn och ungdomar att på ett säkert sätt röra sig mellan tätorten Edsbro och idrottsanläggningen vid Lummevi. I dag saknar gående och cyklister ett avgränsat utrymme längs den aktuella sträckan.

Vägen trafikeras av i genomsnitt cirka 2 300 fordon per dygn. En gång- och cykelbana ska förbättra tillgängligheten och öka trafiksäkerheten för gående, cyklister och bilister.