Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Trafik på gata utanför tätorten

Här ska vi förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten.

Väg 57, mellan E4:an och Gnesta

Vi ska bygga om väg 57 mellan E4:an och Gnesta. Syftet är att förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten.

Ombyggnaden av vägen innebär att vi höjer vägens standard, exempelvis genom att bygga bredare körfält och förbättra siktförhållanden. Vi kommer även att förbättra trafiksäkerheten för gång- och cykeltrafikanter.

Vägsträckan som vi ska bygga om används av många arbetspendlare som ska till Södertälje eller vidare till Stockholm.

Vägplanen har vunnit laga kraft eftersom regeringen har avslagit överklagan

Vi har tagit fram en vägplan för den planerade ombyggnaden av väg 57. Regeringen beslutade den 5 mars att avslå överklaganden som har inkommit på vägplanen och det innebär att den har vunnit laga kraft.

Vad händer nu?

Just nu planerar vi för upphandlingen av entreprenör samt för byggstart våren 2021.