Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Om projektet

Vi planerar att bygga om väg 57 mellan E4:an och Gnesta. Syftet är att förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten. Vi har tidigare tagit fram en vägplan och det är den som ligger till grund för arbetet. Här är några exempel på vad vi ska göra.

Så här gör vi vägen säkrare

Ombyggnaden av väg 57 innebär att vi höjer vägens standard. Bland annat genom att bredda vägen där det behövs. Mellan körfälten blir det mitträffling, syftet med mitträfflingen är att varna trafikanter som av någon anledning är på väg att lämna sitt körfält. På så vis kan olyckor undvikas.

Vi ser även över sidoområdena så att de blir fria från hinder och på så viss även förbättrar sikten. Vi gör ett så kallat stigningsfält på sträckan mellan Mölnbo och Gnesta. Med stigningsfälten skapas möjligheter att passera långsamtgående fordon på ett säkert sätt.

Strax innan Gnesta, vid korsningen mellan väg 57/väg 506 och Harry Martinssons väg, kommer vi bygga en ny cirkulationsplats. Den nya cirkulationsplatsen kommer att fungera som en entré till Gnesta då utformningen förtydligar närheten till Gnesta tätort och närvaron av övrig tätortsbebyggelse. Cirkulationsplatsen bidrar även till att öka skillnaden mellan tätort och omgivande landskap vilket ökar förståelsen för att hastighetsbegränsningen sänks vilket är positivt för trafikanterna.

Korsningen med Fristavägen får en ny utformning med ett körfält för vänstersväng, vilket förbättrar säkerheten. Inne i Mölnbo behåller vi vägens bredd.

Andra planerade åtgärder på sträckan Mölnbo och Gnesta är att bygga om korsningarna med väg 500 och väg 501. Korsningarna ska dessutom bli belysta.

Anslutningen till väg 505 Hölövägen byggs om, korsningen får en refug och belysning. Den nya utformningen ökar trafiksäkerheten genom att risk för upphinnandeolyckor minskar, även framkomligheten ökar.

Det blir tryggare att promenera och cykla längs väg 57 genom Järna

Vi bygger ny gång- och cykelväg mellan Tavestavägen och Storgatan och korsningen mellan väg 57 och Storgatan byggs om. Detta bidrar till god trafiksäkerhet och framkomlighet för oskyddade trafikanter.

Säkrare för bussresenärer

Vi ska även förbättra busshållplatser längs hela sträckan mellan Gnesta och E4:an. Det innebär att det blir säkrare och trevligare för dig som åker buss.