Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Väg 77

Väg 77, Länsgränsen–Rösa

Vi planerar att bygga om väg 77 mellan Uppsala länsgräns och trafikplats Rösa. Vägen utgör en viktig förbindelse mellan E18/E4. Vi vill förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten på vägen och samtidigt minska miljöpåverkan.

Samråd om förslag på ny lokalisering av väg 77, delen Eknäs trafikplats–Ledinge

Just nu samråder vi om ett nytt förslag kring alternativ lokalisering av väg 77, mellan Eknäs och trafikplats Ledinge.

Trafikverket planerar att ta beslut om den nya korridoren under början av 2021. I samrådsunderlaget presenterar vi olika vägförslag från Eknäs till trafikplats Ledinge. I underlaget finns kartor och konsekvensbedömningar av olika sträckningsalternativ som presenteras.

Du kan ta del av samrådsunderlaget här på webben i fliken Aktuella handlingar nya etapp 2 på sidan för Dokument.

Lämna dina synpunkter senast 17 december

Samrådsperioden pågår mellan fredag den 13 december och torsdag den 17 december. Du kan lämna synpunkter på följande sätt:

  • Via formuläret längre upp på den här sidan.
  • Mejla oss på investeringsprojekt@trafikverket.se.
  • Skriva ett brev och posta till: Trafikverket, Ärendemottagningen, Investering, Box 810, 781 28 Borlänge.

Ange alltid ärendenummer: TRV 2014/96335.

Läs mer om samrådet.

Väg 77 mellan Uppsala länsgräns och trafikplats Rösa är cirka 2,7 mil lång. Vägen förbinder Rimbo–Norrtälje med E4 och de inre delarna av Uppland och Bergslagen. På grund av brister i dagsläget vill vi förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten på vägen och samtidigt minska miljöpåverkan. Vägen inom Stockholms län har låg standard och sett till vägkategorin låg hastighetsbegränsning. Syftet med projektet är att uppnå en god tillgänglighet och trafiksäkerhet för samtliga trafikantgrupper.