Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Väg 77

Väg 77, Länsgränsen–Rösa

Vi planerar att bygga om väg 77 mellan Uppsala länsgräns och trafikplats Rösa. Vägen utgör en viktig förbindelse mellan E18/E4. Vi vill förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten på vägen och samtidigt minska miljöpåverkan.

Vägplanen för väg 77, Uppsala länsgräns–Trafikplats Rösa, etapp 1, ställs nu åter ut för granskning för fastighetsägare som informeras via brev

Vägplanen för delsträckan Uppsala länsgräns–Eknäs ställdes ut för granskning under perioden 9 september–12 oktober 2020. Vi behöver nu göra en tillkommande granskning för några fastighetsägare som får särskild avisering genom brev. Alla tidigare insända granskningsyttranden från granskningen som pågick under perioden 9 september–12 oktober 2020 gäller fortfarande och behöver inte sändas in på nytt.

Granskningsperioden är öppen från den 18 februari till den 21 mars 2021.

Handlingarna finns tillgängliga här på webben i fliken Aktuella handlingar etapp 1 på sidan för Dokument. Kungörelseannonsen kan du läsa nedan.

Granskningshandlingarna finns även tillgängliga på följande platser:

  • Trafikverket regionkontor i Stockholm: Solna strandväg 98, Solna
  • Norrtälje kommun, Estunavägen 14, Norrtälje

Adress och diarienummer

Fram till den 21 mars 2021 kan du lämna dina synpunkter via e-post till investeringsprojekt@trafikverket.se eller via brev till Trafikverket, Ärendemottagningen, Box 810, 781 28 Borlänge.

Ange alltid ärendenummer: TRV 2014/96335.

Läs mer om den kompletterande granskningen av vägplanen för etapp 1.

Tack för alla synpunkter om förslaget på ny lokalisering

Under perioden 13 november–17 december 2020 hade vi samråd om förslaget på ny lokalisering av väg 77 mellan Eknäs och trafikplats Ledinge.

Vi vill tacka dig som har lämnat synpunkter på projektet i allmänhet och om det nya förslaget på lokalisering mellan Eknäs och trafikplats Ledinge.

Återkoppling om samrådet i mars

Just nu håller på att dokumentera samrådet i en samrådsredogörelse som vi planerar att publicera den 15 mars. I samrådsredogörelsen besvarar vi synpunkterna som har kommit in. Under början av 2021 bör Trafikverket kunna ta ställning till den nya korridoren.

Ta del av samrådsmaterialet

Du kan fortfarande ta del av samrådshandlingen som finns tillgänglig här på webben i fliken Aktuella handlingar nya etapp 2 på sidan för Dokument.

Läs mer om samrådet och om det fortsatta arbetet med lokalisering av väg 77 mellan Eknäs och trafikplats Ledinge.

Väg 77 mellan Uppsala länsgräns och trafikplats Rösa är cirka 2,7 mil lång. Vägen förbinder Rimbo–Norrtälje med E4 och de inre delarna av Uppland och Bergslagen. På grund av brister i dagsläget vill vi förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten på vägen och samtidigt minska miljöpåverkan. Vägen inom Stockholms län har låg standard och sett till vägkategorin låg hastighetsbegränsning. Syftet med projektet är att uppnå en god tillgänglighet och trafiksäkerhet för samtliga trafikantgrupper.