Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Väg 77

Väg 77, Länsgränsen–Rösa

Vi planerar att bygga om väg 77 mellan Uppsala länsgräns och trafikplats Rösa. Vägen utgör en viktig förbindelse mellan E18/E4. Vi vill förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten på vägen och samtidigt minska miljöpåverkan.

Tack alla som kom på samrådsmötet om etapp 2

Den 17 juni hade vi ett samrådsmöte om planförslaget och miljökonsekvensbeskrivningen för etapp 2, vägplanen för delsträckan Eknäs–Salmunge. Det är sträckan förbi Rimbo. Vi vill tacka alla som kom på mötet och för ert engagemang. Vi tar med oss era synpunkter i det fortsatta arbetet med vägplanen. Nu jobbar vi på att ta fram en granskningshandling.

Samrådshandlingen finns tillgänglig här på webben, i fliken Aktuella handlingar etapp 2 på sidan för Dokument. I handlingarna finns det illustrationskartor som visar vägsträckningen, bullerkartor med mera.

Se bilderna som visades på samrådsmötet under fliken Informationsmaterial på sidan för Dokument.

Väg 77 mellan Uppsala länsgräns och trafikplats Rösa är cirka 2,7 mil lång. Vägen förbinder Rimbo-Norrtälje med E4 och de inre delarna av Uppland och Bergslagen. På grund av brister i dagsläget vill vi förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten på vägen och samtidigt minska miljöpåverkan. Vägen inom Stockholms län har låg standard och sett till vägkategorin låg hastighetsbegränsning. Syftet med projektet är att uppnå en god tillgänglighet och trafiksäkerhet för samtliga trafikantgrupper.

Vi arbetar med att ta fram vägplaner för delsträckorna:

  • Uppsala länsgräns till Eknäs (delen förbi Gottröra)
  • Eknäs till Salmunge (delen förbi Rimbo)
  • Salmunge till trafikplats Rösa (delen förbi Finsta).