Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Väg 77

Väg 77, Länsgränsen–Rösa

Vi planerar att bygga om väg 77 mellan Uppsala länsgräns och trafikplats Rösa. Vägen utgör en viktig förbindelse mellan E18/E4. Vi vill förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten på vägen och samtidigt minska miljöpåverkan.

Väg 77 mellan Uppsala länsgräns och trafikplats Rösa är cirka 2,7 mil lång. Vägen förbinder Rimbo–Norrtälje med E4 och de inre delarna av Uppland och Bergslagen. På grund av brister i dagsläget vill vi förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten på vägen och samtidigt minska miljöpåverkan. Vägen inom Stockholms län har låg standard och sett till vägkategorin låg hastighetsbegränsning. Syftet med projektet är att uppnå en god tillgänglighet och trafiksäkerhet för samtliga trafikantgrupper.

Vi arbetar med att ta fram vägplaner för delsträckorna:

  • Uppsala länsgräns till Eknäs (delen förbi Gottröra)
  • Eknäs till Salmunge (delen förbi Rimbo)
  • Salmunge till trafikplats Rösa (delen förbi Finsta).

Nu ställer vi ut vägplanen för väg 77, Uppsala länsgräns–Trafikplats Rösa, etapp 1, för granskning

Vi har tagit fram ett förslag på hur ombyggnaden av väg 77 ska se ut längs sträckan Uppsala länsgräns–Eknäs. Det är projektets första etapp. Det framtagna förslaget inklusive miljökonsekvensbeskrivning går nu ut på granskning. Syftet med granskningen är ett att samla in synpunkter på vägplanen från dem som berörs, såsom sakägare, allmänhet, organisationer och myndigheter.

Granskningsperioden är öppen från den 9 september till den 12 oktober 2020.

Handlingarna finns tillgängliga här på webben i fliken Aktuella handlingar etapp 1 på sidan för Dokument. Kungörelseannonsen kan du läsa nedan.

Granskningshandlingarna är även tillgängliga på följande platser:

  • Trafikverket regionkontor i Stockholm: Solna strandväg 98, Solna
  • Norrtälje kommun, Estunavägen 14, Norrtälje
  • Rimbo bibliotek, Centrumhuset, Köpmannagatan 3, Rimbo.

Välkommen med dina synpunkter

Fram till den 12 oktober 2020 kan du lämna dina synpunkter via e-post till investeringsprojekt@trafikverket.se eller via brev till Trafikverket, Ärendemottagningen, Box 810, 781 28 Borlänge.

Ange alltid ärendenummer: TRV 2014/96335.

Ny lösning på gång för sträckan Eknäs–Salmunge

Planförslaget för sträckan Eknäs–Salmunge var ute på samråd i juni 2019 men vi har beslutat att ta fram en ny lösning.

– Vi har lyssnat på de synpunkter som framförts och tillsammans med vår egen utredning på sträckan Eknäs–Salmunge, på väg 77, kommit fram till att det sannolikt finns ett bättre alternativ som kan vara betydligt mer gynnsam för de boende och kommunen, säger Alexander Dufva, projektledare.

Vi har därför gett i uppdrag till vår konsult ÅF att komplettera den tidigare lokaliseringsutredningen med ett större område söder om Rimbo och även titta på de förslag som kommit in.

Arbetet fortsätter därför med att hitta en lösning som kan bli bra för de boende, naturen och trafiksäkerheten. Vi förbereder för ett samråd under november 2020 om olika lokaliseringsalternativ för väg 77 från Eknäs och österut och då till trafikplats Ledinge istället för till trafikplats Salmunge.

På samrådet presenterar vi de olika vägförslagen från Eknäs till trafikplats Ledinge. I samrådsmaterialet kan du ta del av kartor och konsekvensbedömningar av de olika sträckningsalternativ som presenteras. Då har du också möjlighet att ställa frågor och lämna synpunkter på de föreslagna alternativen.