Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Väg 77

Väg 77, Länsgränsen–Rösa

Vi planerar att bygga om väg 77 mellan Uppsala länsgräns och trafikplats Rösa. Vägen utgör en viktig förbindelse mellan E18/E4. Vi vill förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten på vägen och samtidigt minska miljöpåverkan.

Väg 77 mellan Uppsala länsgräns och trafikplats Rösa är cirka 2,7 mil lång. Vägen förbinder Rimbo-Norrtälje med E4 och de inre delarna av Uppland och Bergslagen. På grund av brister i dagsläget vill vi förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten på vägen och samtidigt minska miljöpåverkan. Vägen inom Stockholms län har låg standard och sett till vägkategorin låg hastighetsbegränsning. Syftet med projektet är att uppnå en god tillgänglighet och trafiksäkerhet för samtliga trafikantgrupper.

Vi arbetar med att ta fram vägplaner för delsträckorna:

  • Uppsala länsgräns till Eknäs (delen förbi Gottröra)
  • Eknäs till Salmunge (delen förbi Rimbo)
  • Salmunge till trafikplats Rösa (delen förbi Finsta).

Ny lösning på gång för sträckan Eknäs–Salmunge

Planförslaget för sträckan Eknäs–Salmunge var nyligen ute på samråd men vi har beslutat att ta fram en ny lösning.

– Vi har under sommaren lyssnat på de synpunkter som framförts och tillsammans med vår egen utredning på sträckan Eknäs–Salmunge, på väg 77, kommit fram till att det sannolikt finns ett bättre alternativ som kan vara betydligt mer gynnsam för de boende och kommunen, säger Alexander Dufva, projektledare.

Vi har därför gett i uppdrag till vår konsult ÅF att komplettera den tidigare lokaliseringsutredningen med ett större område söder om Rimbo och även titta på de förslag som kommit in.

Arbetet fortsätter därför med att hitta en lösning som kan bli bra för de boende, naturen och trafiksäkerheten. Vi förbereder för ett samråd under november 2020 om olika lokaliseringsalternativ för väg 77 från Eknäs och österut och då till trafikplats Ledinge istället för till trafikplats Salmunge.

På samrådet presenterar vi de olika vägförslagen från Eknäs till trafikplats Ledinge. I samrådsmaterialet kan du ta del av kartor och konsekvensbedömningar av de olika sträckningsalternativ som presenteras. Då har du också möjlighet att ställa frågor och lämna synpunkter på de föreslagna alternativen.