Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

karta över fornlämningar vid tistelkullen i Rimbo

Vid Tistelkullen hittades tidigare okända lämningar.

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Ny arkeologirapport publicerad

En arkeologiutredning som bygger på höstens fältstudier i Gottröra, Rimbo, Skederid och Husby-Sjuhundra socknar är klar. Utredningen ger ytterligare kunskap inför det kommande beslutet om lokalisering av väg 77 mellan länsgränsen och Rösa.

Lokaliseringsbeslut kan komma före sommaren

Arkeologen Annica Ramström har genomfört en arkeologiutredning under sommaren och hösten 2015 för Trafikverkets räkning. Utredningen är en av flera, som ger underlag inför Trafikverkets lokaliseringsbeslut av väg 77, ett beslut som förhoppningsvis kan föreligga före sommaren. Nu är rapporten klar och finns att läsa under Aktuella handlingar.

De undersökningar som gjorts har skapat medvetenhet om en komplexitet som vi tidigare inte hade kunskap om och som kan komma att påverka Trafikverkets kommande lokaliseringsbeslut. En fördjupad diskussion om arkeologi och jordbruk kan komma att behövas även framöver.

Intressanta fynd längs gamla transportleder

Annica Ramström berättar:
- Norr om Rimbo, invid elljusspåren och rekreationsområdet Bålbro, precis invid motionsspåret, finns några av de finaste lämningar från bronsålder jag har sett i den här delen av Uppland.

På flera ställen, precis invid spåret, ligger stora gravar, rösen, från bronsålder på rad. De är 8-10 meter stora och upp till en meter höga, byggda av sten.

- När man ser de stora monumenten inser man vilken omsorg som lades vid begravningen av nära och kära, berättar Annika.
- Att leta upp, samla in, bära och bygga en grav i den här storleken krävde en hel del tid och arbete.

En gång i tiden låg området på en halvö omgärdad av vatten och monumenten var vida synliga från farleden. Det här var i en tid när vattenvägarna var de huvudsakliga transportlederna, när det var lättare att ta sig fram över vatten än via land, i avsaknad av ett fungerande vägnät.

Naturinventering under våren

När Trafikverket nu planerar för om- och tillbyggnad av väg 77 mellan länsgränsen och Rösa ger den nya arkeologiinventeringen viktig kunskap. Under våren 2016 fortsätter vi med inventering av grod- och kräldjur, inventering av fågel samt naturinventering. Rapporterna kommer att publiceras under Aktuella handlingar så snart de är klara.