Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Beslut om lokalisering dröjer

Delade meningar om lokalisering av väg 77 vid Rimbo leder till att Trafikverkets beslut dröjer.

Inför kommande beslut om lokalisering kan vi konstatera, efter att ha tagit del av Länsstyrelsens och Norrtälje kommuns kompletterande sammanvägda yttranden, att det råder delade meningar om vilken korridor som är mest rimlig.

Trafikverket och Norrtälje kommun har beslutat att genomföra en ny arkeologisk utredning under hösten 2016. Resultatet av den kommer att ge oss viktiga fakta för vår fortsatta planering och då finns två alternativ. Antingen kan vi fatta beslut om val av korridor inom vilken vägen kan inrymmas och gå vidare med att upprätta vägplan eller så visar undersökningsresultaten att det finns förutsättningar för ytterligare en korridor. Då gör vi ett omtag av lokaliseringsutredningen.

Under Dokument och Aktuella handlingar har vi publicerat sammanvägda yttranden från både Länsstyrelsen och Norrtälje kommun. Här finns även andra viktiga underlag som ligger till grund för beslut om lokalisering, till exempel rapporter från expertutredningar inom arkeologi, jordbruk, naturvärden, naturmiljö, fåglar och groddjur.