Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Förberedande undersökningar

Trafikverket utför undersökningar inför planeringen av väg 77, sträckan Uppsala länsgräns – trafikplats Rösa. Under våren kommer vi att göra fågelinventeringar, mättekniska arbeten och en kompletterande arkeologisk utredning.

Här kan du läsa om undersökningarna:

Fågelinventeringar

Trafikverkets konsult Ekologigruppen Ekoplan AB kommer att utföra kompletterande fågelinventeringar under april och maj. Syftet är främst att lokalisera fortplantningsområden som kan störas i samband med byggnationen av vägen och driften av den nya vägen. Vår konsult kommer att göra flera besök i området. Inventeringsplatserna väljs efter tillgång av bra utsiktsplatser. Personalen kommer även inventera ytorna inom och 50 m utanför vald korridor.

Mätningstekniska arbeten

Vår konsult WSP ska utföra kontrollmätningar på plats under perioden 15 april–15 maj. Arbetet kommer att utföras av två till tre personer. Om vegetationen är tät kan det i sällsynta fall behöva göras röjning, vilket sker med stor varsamhet.

Arkeologisk utredning

Vår konsult Arkeologigruppen i Örebro AB ska under våren utföra en kompletterande arkeologisk utredning, etapp 1. Kompletteringen behövs i och med att korridoren söder om Rimbo (korridor 4.3 och 4.4) breddats under 2016, innan Trafikverket tog beslut om lokaliseringen.

Det är Länsstyrelsen i Stockholms läns som tagit beslut om att den arkeologiska utredningen, etapp 1 ska göras och vilken arkeologifirma som ska utföra utredningen. Med anledning av länsstyrelsens beslut kommer arkeologer från Arkeologigruppen i Örebro AB att utföra fältarbeten med start tidigast i vecka 16. Den arkeologiska utredningens fältarbeten beräknas ta cirka fem arbetsdagar och bör slutföras under april månad.

Den arkeologiska utredningen syftar till att identifiera om det, inom utredningsområdet, kan finnas fler fornlämningar än de som redan är kända.

Fältarbetet för den här arkeologiska utredningen innebär att arkeologer inventerar och identifierar möjliga fornlämningar. Inventeringen är icke förstörande, det vill säga inga schakter eller provgropar kommer att grävas.

Eventuella skador dokumenteras

Alla våra konsulter dokumenterar eventuella skador som uppkommit och sammanställer till vår markförhandlare som bedömer om ersättning bör utgå.

Vald korridor

I fliken Aktuella handlingar på sidan för Dokument hittar du kartor över vald korridor.

Vänligen kontakta oss om du har frågor, upplysningar eller synpunkter

Trafikverkets projektledare: Christina Eklööf, 010-123 67 59
Trafikverkets markförhandlare: Viktor Fridh, 010-124 42 19
Kontaktperson Ekologigruppen Ekoplan AB: Anders Haglund, 08-525 201 05
Kontaktperson WSP: Ulrik Andersson, 010-722 72 21
Kontaktperson Arkeologigruppen i Örebro AB: Annika Ramström, 019-60 90 412