Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Vald korridor kvarstår förbi Rimbo

Arbetet med vägplanen förbi Rimbo har varit pausat eftersom vi har utrett ett förslag från Lantbrukarnas Riksförbund om en alternativ sträckning. Nu har vi valt att gå vidare med den av Trafikverket valda korridoren för lokaliseringsutredningen.

Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) inkom under 2018 med ett förslag om hur vägen skulle kunna dras för sträckan förbi Rimbo. Vi har sedan utrett om korridoren som LRF har föreslagit skulle kunna vara bättre än den som Trafikverket har valt i lokaliseringsutredningen (som det finns en länk till nedan).

Efter att ha utrett LRF:s förslag på korridor har vi valt att gå vidare med den av Trafikverket valda korridoren för lokaliseringsutredningen. Vår motivering är att LRF:s alternativ till korridor är marginellt bättre utifrån natur-, kultur-, jordbruk- och boendemiljö.

Lokaliseringsutredningens alternativ till korridor är bättre utifrån anläggningskostnad, trafikavlastning och samhällsekonomi. Beslutet innebär att vi återupptar arbetet med vägplanen. Läs gärna mer om hur vi motiverar beslutet. Se länk nedan.

Under våren 2019 planerar vi att bjuda in till olika möten, bland annat ett samrådsmöte på ort.

Läs om vägkorridoren som Trafikverket fattade beslut om i januari 2017.

Läs Trafikverkets hela svar till Lantbrukarnas Riksförbund.