Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Nu gör vi arkeologisk utredning etapp 2

Trafikverket utför undersökningar inför planeringen av väg 77, sträckan Uppsala länsgräns–trafikplats Rösa. Under perioden maj–juli görs en arkeologisk utredning etapp 2 för två av vägplanerna som vi håller på att ta fram.

Det är Arkeologgruppen i Örebro AB som utför den arkeologiska utredningen, etapp 2. Utredningen görs för vägplanerna för sträckorna Uppsala länsgräns–Eknäs och Salmunge–trafikplats Rösa. Den arkeologiska utredningens fältarbeten startade under slutet av maj och beräknas vara klara under början av juli.

Nu utreds möjliga fornlämningar

De områden som ska utredas har tidigare identifierats som möjliga fornlämningar i ett tidigare skede i den arkeologiska processen. Utredningen syftar till att säkerställa om möjliga fornlämningsområden, som har identifierats i etapp 1, är fornlämningar. Sökschakt kommer att tas upp med grävare inom de identifierade områdena.

Berörda fastighetsägare har fått information om den arkeologiska utredningen via brev. 

Vill du veta mer?

Har du frågor, upplysningar eller synpunkter, vänligen kontakta någon av följande personer:

Trafikverkets projektledare:

Alexander Dufva, 010-123 02 46

Nicklas Werner, 010-123 09 18

Trafikverkets markförhandlare:

Joel Hedtorp, 010-123 12 54

Martin Berglund, 010-123 17 02

Trafikverkets miljöspecialist:

Maja Modén, 010-123 70 83