Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Åkermark
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Nya arkeologirapporter publicerade

Trafikverket har utfört undersökningar inför planeringen av väg 77, sträckan Uppsala länsgräns–trafikplats Rösa. I somras gjordes arkeologiska utredningar, steg 2, för två av vägplanerna som vi håller på att ta fram.

Det är Arkeologgruppen i Örebro AB som har utför de arkeologiska utredningarna, steg 2. De har gjort utredningarna för två av vägplanerna, för sträckorna Uppsala länsgräns–Eknäs och Salmunge–trafikplats Rösa. De arkeologiska utredningarnas fältarbeten pågick i somras mellan maj och juli.

Arkeologerna har tittat på möjliga fornlämningar

I arbetet med utredningarna har arkeologerna tittat på områden som vid de tidigare utredningarna (steg 1) har identifierats som möjliga fornlämningar. De nya utredningarna har syftat till att säkerställa om de möjliga fornlämningsområdena, som har identifierats tidigare, är fornlämningar.

Mer om den arkeologiska utredningen för sträckan Uppsala länsgräns–Eknäs

Arkeologerna utredde 11 objekt och kom fram till att det finns ytterligare två fornlämningar i form av boplatser inom det planerade vägområdet, L2019:5140 och L2019:5144 (objekt 1 och 9) samt att hällristningslokalen RAÄ-nr Gottröra 57:1 / L2017:7604 är belägen ca 10 m längre österut än det tidigare registrerade läget.

Länsstyrelsen bedömer att fornlämningen inte utgör hinder för den planerade vägbreddningen, men att det krävs tillstånd enligt 2 kap kulturmiljölagen (1988:950) för arbetet i anslutning till den.

Läs mer i rapporten som ligger här på webben i flikarna ”Aktuella handlingar etapp 1” på sidan för Dokument.

Resultatet av den arkeologiska utredningen för sträckan Salmunge–trafikplats Rösa

Den arkeologiska utredningen omfattade fyra objekt och arkeologerna kom fram till att det finns en fornlämning i form av en boplats inom det planerade vägområdet, L2019:5160 (objekt 49).

Länsstyrelsen bedömer att fornlämningen inte utgör hinder för den planerade vägbreddningen, men att det krävs tillstånd enligt 2 kap kulturmiljölagen (1988:950) för arbetet i anslutning till fornlämningen.

Läs mer i rapporten som ligger här på webben i flikarna ”Aktuella handlingar etapp 3” på sidan för Dokument.