Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Karta ungefärligt utredningsområde
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Tidplanen för omtaget med sträckan Eknäs–Salmunge

I augusti tog vi beslut om att ta fram en ny lösning för sträckan Eknäs–Salmunge på väg 77. Det innebär att vi ska utreda alternativa korridorer söder om Rimbo. Här berättar vår projektledare om arbetet.

Sträckan Eknäs–Salmunge är en av tre etapper som vi planerar att bygga om mellan länsgränsen och Rösa på väg 77. Planförslaget var ute på samråd sommaren 2019 men vi beslutade sedan att ta fram en ny lösning.

– Anledningen till omtaget är att vi har lyssnat på de synpunkter som framförts och tillsammans med vår egen utredning på sträckan Eknäs–Salmunge, på väg 77, kommit fram till att det sannolikt finns ett bättre alternativ som kan vara betydligt mer gynnsam för de boende och kommunen, säger Alexander Dufva, projektledare.

Det är vår konsult Afry (tidigare ÅF) som genomför uppdraget att komplettera den tidigare lokaliseringsutredningen med ett större område söder om Rimbo och även titta på de förslag som kommit in. Det är viktigt att hitta en lösning som kan bli bra för de boende, naturen och trafiksäkerheten. Vi planerar att presentera ett nytt eller förändrat förslag till korridor under 2020.

– Fram till augusti kommer Trafikverket med hjälp av vår konsult Afry att utreda alternativa korridorer söder om Rimbo. Efter sommaren planerar vi att genomföra formella samråd om de olika korridorerna, för att under senhösten göra ett ställningstagande om vilken korridor som ska genomföras, säger Alexander Dufva.

Samråd för allmänheten under 2021

När vi har valt korridor påbörjar vår konsult den mer detaljerade samrådshandlingen för den valda korridoren. Under 2021 planerar vi att genomföra nya samråd för allmänheten.

Grov tidplan för arbetet

  • Jan 2020 – Arbetet startar med att identifiera nya korridorer söder om Rimbo
  • Efter sommaren 2020 – Formella samråd av utredda korridorer
  • Senhösten 2020 – Ställningstagande om vald korridor
  • 2021 – Samrådsmöten med allmänheten
Karta som visar det ungefärliga området som ingår i utredningsområdet.  

Klicka här för större karta.