Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Miljöbild från tidigare arkeologirapport. Foto: Arkeologgruppen AB

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Fältarbeten söder om Rimbo

Trafikverket gör nya undersökningar inför planeringen av väg 77, sträckan Eknäs–Salmunge. Under perioden juli–september gör vi fältarbeten och en kompletterande arkeologisk utredning.

Undersökningarna behöver göras eftersom vi tar fram en ny lösning för sträckan Eknäs–Salmunge på väg 77. Vi utreder just nu alternativa korridorer söder om Rimbo. Här kan du läsa om undersökningarna:

Kontrollmätningar

Vår konsult Afry gör kontrollmätningar på plats under perioden 13 juli–18 september. Området som undersöks är mellan Eknäs och trafikplatserna Rösa och Ledinge.

Arkeologisk utredning

Vår konsult Arkeologgruppen i Örebro AB utför från mitten av juli till och med september en kompletterande arkeologisk utredning, etapp 1. Utredningen berör områdena mellan Eknäs och trafikplats Rösa samt mellan Eknäs och trafikplats Ledinge.

Det är Länsstyrelsen i Stockholms läns som tagit beslut om att den arkeologiska utredningen, etapp 1 ska göras och vilken arkeologifirma som ska utföra utredningen. Arkeologerna påbörjar sina fältarbeten tidigast den 13 juli och bör kunna vara klara under september månad.

Den arkeologiska utredningen syftar till att identifiera om det, inom det kompletterande utredningsområdet, kan finnas fler fornlämningar än de som redan är kända.

Fältarbetet för den här arkeologiska utredningen innebär att arkeologer inventerar och identifierar möjliga fornlämningar. Inventeringen är icke förstörande, det vill säga inga schakter eller provgropar kommer att grävas.

Vänligen kontakta oss om du har frågor, upplysningar eller synpunkter

Alexander Dufva, projektledare, 010-123 03 46

Nicklas Fowler, projektledare, 010-123 09 18

Martin Berglund, markförhandlare, 010-123 17 02