Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Så här ser vägen ut idag.

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Miljökonsekvensbeskrivningen för väg 77, etapp 1, är godkänd

Nu har länsstyrelsen godkänt miljökonsekvensbeskrivningen för etapp 1, sträckan Uppsala länsgräns–Eknäs i projektet som planerar ombyggnaden av väg 77. Vi närmar oss granskning av vägplanen.

– Det känns bra att Trafikverket och Länsstyrelsen har en gemensam bild av projektets miljökonsekvenser. Länsstyrelsens godkännande av miljökonsekvensbeskrivningen är ett avgörande steg mot att kunna förverkliga projektet, säger Alexander Dufva, projektledare på Trafikverket.

Miljökonsekvensbeskrivningen beskriver hur ombyggnaden av vägen kommer att påverka miljön, bland annat om den medför ökat buller samt dess konsekvenser på landskap, djurliv, naturmiljö och kulturmiljö. Handlingen rör delsträckan mellan Uppsala länsgräns och Eknäs.

Dokumentet publiceras i samband med att granskningsperioden för den första etappen startar. Då kommer dokumenten publiceras i fliken Aktuella handlingar etapp 1 på sidan för Dokument.

Vi förbereder för granskning av den vägplanen

– Nu när miljökonsekvensbeskrivningen är godkänd kan vi gå ut på granskning inom kort tid, inom några veckor, säger Alexander Dufva.

Vid granskning har allmänheten, enskilda fastighetsägare, berörda organisationer och myndigheter möjlighet att lämna skriftliga synpunkter på vägplanen. Alla inkomna yttranden kommer därefter att sammanställas och bemötas i ett granskningsutlåtande.

Bild från modell som visar den ombyggda vägen.
Vy från väg 77. I bakgrunden skymtar befintlig bensinmack/servicepunkt. Bilden är från en modell. 

Vad händer mer i projektet?

I projektet ingår att ta fram tre vägplaner som kan genomföras oberoende. När någon av vägplanerna är godkända (vilket även kan kallas fastställda) kan vi börja bygga om vägen. Vi är klara för granskning av den första vägplanen, mellan Uppsala länsgräns och Eknäs, och håller på med de andra två.

För den andra vägplanen, mellan Eknäs och Salmunge, gör vi just nu ett omtag på vägkorridoren. Det innebär att vi utreder alternativa korridorer söder om Rimbo. Du kan läsa mer om det här.

Den tredje vägplanen, mellan Salmunge och trafikplats Rösa, kan komma att påverkas av omtaget för korridoren för den andra etappen. Vi ber att få återkomma om den.

Här kan du ta del av länsstyrelsens beslut om miljökonsekvensbeskrivningen för etapp 1.