Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Utblick över Långsjön.

Utblick över Långsjön.

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Tyck till om lokaliseringen för väg 77 mellan Eknäs och trafikplats Ledinge

Den 13 november till den 17 december samråder vi om ett nytt förslag kring alternativ lokalisering av väg 77, mellan Eknäs och trafikplats Ledinge. Här kan du läsa mer och lämna synpunkter.

Samrådet handlar om det nya förslaget kring alternativ lokalisering av väg 77, mellan Eknäs och trafikplats Ledinge. Under samrådet har myndigheter, organisationer och allmänheten möjlighet att ställa frågor och lämna synpunkter om det nya lokaliseringsförslaget.

I samrådsunderlaget presenterar vi olika vägförslag från Eknäs till trafikplats Ledinge. I underlaget finns kartor och konsekvensbedömningar av olika sträckningsalternativ som presenteras. Du kan även läsa om en rekommenderad korridor. Se bild nedan.

Du kan ta del av samrådsunderlaget här på webben i fliken Aktuella handlingar nya etapp 2 sidan för Dokument.

Lämna dina synpunkter senast 17 december

Samrådsperioden pågår mellan fredag den 13 november och torsdag den 17 december. Du kan lämna synpunkter på följande sätt:

  • Via ett formulär på projektets webbsida. (Formuläret låg uppe under tiden för samrådet.)
  • Mejla oss på investeringsprojekt@trafikverket.se.
  • Skriva ett brev och posta till: Trafikverket, Ärendemottagningen, Investering, Box 810, 781 28 Borlänge.

Ange alltid ärendenummer: TRV 2014/96335.

Tack för att du bidrar!

Varför vi gör en alternativ lokalisering

I augusti 2019 beslutade Trafikverket att göra ett omtag på lokaliseringen för den andra etappen av framtida ombyggnad av väg 77, delen Eknäs–Salmunge. Då beslutades även att korridoren som tas fram skulle gå till trafikplats Ledinge.

– Anledningen till beslutet om att ta fram en alternativ lokalisering för den här sträckan är att vi har lyssnat på de synpunkter som förts fram och tillsammans med vår egen utredning för sträckan Eknäs–Salmunge, kommit fram till att det finns ett bättre alternativ som kan vara betydligt mer gynnsam för de boende och kommunen, säger Alexander Dufva, projektledare på Trafikverket.

Trafikverket har sedan tidigare beslutat att dra vägen söder om Rimbo men föreslår nu en korridor ännu längre söderut, ner mot trafikplats Ledinge. Fördelar med den nya korridoren är att den är enklare att bygga, den gör mindre intrång i betydelsefull åkermark och den leder genomfartstrafiken smidigare till E18. Att bygga förbifarten är viktigt för att kunna öka trafiksäkerheten, lösningen innebär att tung trafik inte passerar genom Rimbo.

– Med den här lösningen kommer vi sannolikt att kunna bygga förbifarten förbi Rimbo inom kortare tid vilket är mycket positivt för trafiksäkerheten, förklarar Alexander Dufva.

Trafikverket planerar att ta beslut om den nya korridoren under början av 2021.

Presentation

Vi har tagit fram en presentation med delar av innehållet från vägplanebeskrivningen. Observera att presentationen är en förenklad sammanfattning av materialet och inte en del av det formella samrådsunderlaget (som du hittar i fliken Aktuella handlingar nya Etapp 2 på sidan för Dokument)

Presentation sammanfattning av materialet om alternativ lokalisering av väg 77 mellan Eknäs och trafikplats Ledinge (pdf, 1,2 MB)

Illustrationskarta rekommenderad korridor

Här kan du se en så kallad illustrationskarta som visar Trafikverkets rekommenderade korridorer. (pdf-fil, 14,1 MB)

Karta som visar Trafikverkets rekommenderade korridorer för sträckan Eknäs-trafikplats Ledinge. Kartan är svårläst och vi har därför lagt in en länk till en detaljerad så kallad illustrationskarta längre upp på denna sida.