Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Bilar på väg 77.
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Tack för alla synpunkter

Under perioden 13 november–17 december 2020 hade vi samråd om förslaget på ny lokalisering av väg 77 mellan Eknäs och trafikplats Ledinge. Samrådet har skapat stort engagemang och vi har fått in många synpunkter.

Vi vill tacka dig som har lämnat synpunkter på projektet i allmänhet och om det nya förslaget på lokalisering mellan Eknäs och trafikplats Ledinge. Nu arbetar vi vidare med planeringen av lokaliseringen. Under början av 2021 bör Trafikverket kunna ta ställning till den nya korridoren.

Stort engagemang

Utifrån de synpunkter som vi har tagit emot under samrådsperioden kan vi se att allmänheten, myndigheter och organisationer är engagerade i vårt planerade arbete med väg 77.

Synpunkterna som har kommit in handlar bland annat om att korridorerna som vi utreder går igenom värdefull mark och skog samt att det finns boende och verksamheter som kan komma att störas av en ny väg där. Vi har också fått många synpunkter om trafiksäkerhet för gående och cyklister, buller och framkomlighet.

Vi vill lyfta att dina åsikter är viktiga och att vi ska väga in dessa i vår bedömning av hur vägen bör dras.

Samråd är en viktig del i den demokratiska processen

Vi försöker skapa oss en god uppfattning om vilka intressen som finns, samt vilka värden och kvaliteter som finns i området. Synpunkterna från samråden publiceras i början av 2021 i en samrådsredogörelse där vi också besvarar synpunkterna. Samråd sker kontinuerligt under hela planläggningsprocessen.

Hur samrådet genomfördes denna gång och vad som händer längre fram

Vanligtvis ordnar vi ett fysiskt möte för alla intresserade. På mötet brukar vi presentera hur vi planerar att bygga den nya vägen. Med hänsyn till coronaviruset hade vi denna gång enbart information på webben som vi bland annat länkade till från digitala annonser i Norrtelje tidning samt ett inlägg på Facebook. Vi annonserade även i den tryckta tidningen.

När din mark påverkas av vårt arbete

I enlighet med vägplaneprocessen kommer Trafikverket att bjuda in till fler samråd för etapp 2 Eknäs–Ledinge. I nästa skede kommer vägförslaget att vara mer detaljerat. De som blir direkt berörda av markintrång eller buller kommer att få brev om kommande samråd. Trafikverket kommer då också att ordna samrådsmöten i någon form som överensstämmer med eventuellt rådande restriktioner.

Varför vi gör en alternativ lokalisering

I augusti 2019 beslutade Trafikverket att inte arbeta vidare med den då samrådda sträckningen Eknäs–Salmunge. Under den följande arbetsprocessen tog Trafikverket istället fram ett sträckningsförslag mellan Eknäs och Ledinge.

– Anledningen till beslutet om att ta fram en alternativ lokalisering för den här sträckan är att vi har lyssnat på de synpunkter som förts fram och tillsammans med vår egen utredning för sträckan Eknäs–Salmunge, kommit fram till att det finns ett bättre alternativ som kan vara betydligt mer gynnsam för de boende och kommunen, säger Alexander Dufva, projektledare på Trafikverket.

Trafikverket har sedan tidigare beslutat att dra vägen söder om Rimbo men föreslår nu en korridor ännu längre söderut, ner mot trafikplats Ledinge. Fördelar med den nya korridoren är att den skulle få en mycket lindrigare påverkan på naturmiljö, kulturmiljö, jordbruksmark, vattendrag och boendemiljöer. Den skulle preliminärt uppfylla trafikmålen och dessutom bli väsentligt billigare att bygga. Att bygga förbifarten är viktigt för att kunna öka trafiksäkerheten, lösningen innebär att tung trafik inte passerar genom Rimbo.

– Med den här lösningen kommer vi sannolikt att kunna bygga förbifarten förbi Rimbo inom kortare tid vilket är mycket positivt för trafiksäkerheten, förklarar Alexander Dufva.

Ta del av samrådsmaterialet

Du kan fortfarande ta del av samrådshandlingen som finns tillgänglig här på webben i fliken Aktuella handlingar nya etapp 2 på sidan för Dokument.

Presentation

Vi har tagit fram en presentation med delar av innehållet från vägplanebeskrivningen. Observera att presentationen är en förenklad sammanfattning av materialet och inte en del av det formella samrådsunderlaget (som du hittar i fliken Aktuella handlingar nya Etapp 2 på sidan för Dokument)

Presentation sammanfattning av materialet om alternativ lokalisering av väg 77 mellan Eknäs och trafikplats Ledinge (pdf, 1,2 MB)

Illustrationskarta rekommenderad korridor

Här kan du se en så kallad illustrationskarta som visar Trafikverkets rekommenderade korridorer. (pdf-fil, 14,1 MB)