Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Lastbil som kör på väg 77.
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Återkoppling om samrådet i mars

Före jul hade vi samråd om den nya lokaliseringen av väg 77 söder om Rimbo. Vi fick in många synpunkter och sammanställer nu dessa i en så kallad samrådsredogörelse som vi publicerar i mars. Vi vill än en gång tacka dig som har lämnat synpunkter.

Under samrådet fick vi cirka 170 synpunkter vilket är mycket bra. Vi vill tacka dig som har lämnat synpunkter.

Nu blir det enklare för oss att avgöra hur vägen ska kunna dras söder om Rimbo. Just nu håller vi på att dokumentera samrådet i en samrådsredogörelse som vi planerar att publicera den 15 mars. I samrådsredogörelsen besvarar vi synpunkterna som har kommit in.

– Vi är mycket tacksamma för alla synpunkter som har kommit in trots att vi inte hade möjlighet att bjuda in till fysiskt möte. Längre fram planerar vi att genomföra samrådsmöten, säger Alexander Dufva, projektledare på Trafikverket.

Samråd för allmänheten under året

När vi har valt korridor påbörjar vår konsult den mer detaljerade samrådshandlingen för den valda korridoren. I år planerar vi att genomföra nya samråd för allmänheten.

Grov tidplan för arbetet

  • Januari 2020 – Arbetet startade med att identifiera nya korridorer söder om Rimbo
  • November–december 2020 – Formella samråd av utredda korridorer
  • I början av 2021 – Ställningstagande om vald korridor
  • Hösten 2021 – Samrådsmöten med allmänheten

Varför vi gör en alternativ lokalisering

I augusti 2019 beslutade Trafikverket att inte arbeta vidare med den då samrådda sträckningen Eknäs–Salmunge. Under den följande arbetsprocessen tog Trafikverket istället fram ett sträckningsförslag mellan Eknäs och Ledinge.

– Anledningen till beslutet om att ta fram en alternativ lokalisering för den här sträckan är att vi har lyssnat på de synpunkter som förts fram och tillsammans med vår egen utredning för sträckan Eknäs–Salmunge, kommit fram till att det finns ett bättre alternativ som kan vara betydligt mer gynnsam för de boende och kommunen, säger Alexander Dufva.

Trafikverket har sedan tidigare beslutat att dra vägen söder om Rimbo men föreslår nu en korridor ännu längre söderut, ner mot trafikplats Ledinge. Fördelar med den nya korridoren är att den skulle få en mycket lindrigare påverkan på naturmiljö, kulturmiljö, jordbruksmark, vattendrag och boendemiljöer. Den skulle preliminärt uppfylla trafikmålen och dessutom bli väsentligt billigare att bygga. Att bygga förbifarten är viktigt för att kunna öka trafiksäkerheten, lösningen innebär att tung trafik inte passerar genom Rimbo.

– Med den här lösningen kommer vi sannolikt att kunna bygga förbifarten förbi Rimbo inom kortare tid vilket är mycket positivt för trafiksäkerheten, förklarar Alexander Dufva.

Läs mer om samrådet och se kartor.