Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Vy från modell på nya väg 77.

Vy från modellen, väg 77 vid Gottröra kyrka.

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Extra tillfälle att granska vägplanen för väg 77, Uppsala länsgräns–Trafikplats Rösa, etapp 1 – för nyligen informerade fastighetsägare

Vi planerar att bygga om väg 77. Nu har vi tagit fram ett förslag på hur detta ska se ut längs sträckan Uppsala länsgräns–Eknäs. Förslaget inklusive miljökonsekvensbeskrivning går nu åter ut på granskning för några fastighetsägare.

Anledningen till att vi åter ställer ut vägplanen för granskning

Vägplanen för delsträckan Uppsala länsgräns–Eknäs ställdes ut för granskning under perioden 9 september–12 oktober 2020. Vi behöver nu göra en tillkommande granskning för några fastighetsägare som får särskild avisering genom brev. Alla tidigare insända granskningsyttranden från granskningen som pågick under perioden 9 september–12 oktober 2020 gäller fortfarande och behöver inte sändas in på nytt.

Syftet med granskningen är ett att samla in synpunkter på vägplanen från dem som berörs, såsom sakägare, allmänhet, organisationer och myndigheter.

Granskningsperioden är öppen från den 18 februari till den 21 mars 2021.

Handlingarna finns tillgängliga här på webben i fliken Aktuella handlingar etapp 1 på sidan för Dokument. Kungörelseannonsen kan du läsa nedan.

Granskningshandlingarna finns även tillgängliga på följande platser:

  • Trafikverket regionkontor i Stockholm: Solna strandväg 98, Solna
  • Norrtälje kommun, Estunavägen 14, Norrtälje

Adress och diarienummer

Fram till den 21 mars 2021 kan du lämna dina synpunkter via e-post till investeringsprojekt@trafikverket.se eller via brev till Trafikverket, Ärendemottagningen, Box 810, 781 28 Borlänge.

Ange alltid ärendenummer: TRV 2014/96335.