Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Bilar på väg 77.
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Ta del av samrådsredogörelsen från samrådet om alternativ lokalisering av väg 77, etapp 2

Vi har sammanfattat de synpunkter som kom in under samrådet och redovisar dem i en samrådsredogörelse, där vi också svarar på hur vi tar hänsyn till synpunkterna i det fortsatta arbetet.

Samrådet rörde alternativ lokalisering av väg 77 mellan Eknäs och trafikplats Ledinge och det pågick mellan den 13 november och den 17 december 2020. Under samrådet fick vi cirka 170 synpunkter vilket är mycket bra.

– Vi är mycket tacksamma för alla synpunkter som har kommit in trots att vi inte hade möjlighet att bjuda in till fysiskt möte. Synpunkterna har gett oss ytterligare kunskap om området som vi utreder för den här delen av väg 77. Längre fram planerar vi att genomföra samrådsmöten, säger Alexander Dufva, projektledare på Trafikverket.

Samrådsredogörelsen är klar

Vi har sammanfattat de synpunkter som kom in under samrådet och redovisar dem i en samrådsredogörelse, där vi också svarar på hur vi tar hänsyn till synpunkterna i det fortsatta arbetet. Samrådsredogörelsen hittar du i fliken Aktuella handlingar nya etapp 2 på sidan för Dokument.

Samråd för allmänheten under året

Samråd är en pågående process under hela arbetet med vägplanerna för väg 77 och vi kommer ha nya samråd för delen förbi Rimbo när vi kommit längre fram i arbetet. Information om nästa samråd kommer att finnas här på webben och via annonsering i sociala medier och lokalpress.

Här nedan kan du se vår tidplan för det fortsatta arbetet. När vi har valt korridor påbörjar vår konsult den mer detaljerade samrådshandlingen för den valda korridoren. I år planerar vi att genomföra nya samråd för allmänheten.

Grov tidplan för arbetet

  • Januari 2020 – Arbetet startade med att identifiera nya korridorer söder om Rimbo
  • November–december 2020 – Formella samråd av utredda korridorer
  • I början av 2021 – Ställningstagande om vald korridor
  • Hösten 2021 – Samrådsmöten med allmänheten

Varför vi gör en alternativ lokalisering

I augusti 2019 beslutade Trafikverket att inte arbeta vidare med den då samrådda sträckningen Eknäs–Salmunge. Under den följande arbetsprocessen tog Trafikverket istället fram ett sträckningsförslag mellan Eknäs och Ledinge.

– Anledningen till beslutet om att ta fram en alternativ lokalisering för den här sträckan är att vi har lyssnat på de synpunkter som förts fram och tillsammans med vår egen utredning för sträckan Eknäs–Salmunge, kommit fram till att det finns ett bättre alternativ som kan vara betydligt mer gynnsam för de boende och kommunen, säger Alexander Dufva.

Trafikverket har sedan tidigare beslutat att dra vägen söder om Rimbo men föreslår nu en korridor ännu längre söderut, ner mot trafikplats Ledinge. Fördelar med den nya korridoren är att den skulle få en mycket lindrigare påverkan på naturmiljö, kulturmiljö, jordbruksmark, vattendrag och boendemiljöer. Den skulle preliminärt uppfylla trafikmålen och dessutom bli väsentligt billigare att bygga. Att bygga förbifarten är viktigt för att kunna öka trafiksäkerheten, lösningen innebär att den tunga genomfartstrafiken inte passerar genom Rimbo.

Läs mer om samrådet och se kartor.

Ta del av samrådsredogörelsen och samrådsunderlaget, i fliken Aktuella handlingar nya etapp 2, på sidan för Dokument.