Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Fokusgrupper

Den 12 december 2017 hade vi det första mötet med fokusgrupperna och därefter har vi haft ett möte om vägplanen förbi Gottröra. Tack alla som deltar på våra möten. På mötena är det bra diskussioner som vi tar med oss i det fortsatta arbetet.

Syftet med fokusgrupperna är att kunna påverka arbetet med vägplanerna genom att delta i diskussioner och bidra med erfarenheter och kunskap.

Om etapp 2, sträckan Eknäs–Salmunge

Vi har valt att inte genomföra någon fokusgruppsträff för etapp 2 eftersom vi ska komplettera den tidigare lokaliseringsutredningen för etapp 2 med ett större område söder om Rimbo. När arbetet har kommit tillräckligt långt kommer samråd att hållas för den etappen.

Information till dig som deltar i våra fokusgrupper – om hur vi hanterar dina personuppgifter

Vi vill tacka dig för ditt engagemang och passa på att informera dig om hur vi hanterar dina kontaktuppgifter som är personuppgifter. Vi värnar om din personliga integritet.

Från den 25 maj 2018 gäller Dataskyddsförordningen (General Data Protection Regulation – GDPR) som lag i alla EU:s medlemsländer. Det är en EU-förordning som ersätter Personuppgiftslagen, PuL. Med anledning av Dataskyddsförordningen vill vi förklara för dig syftet med att vi har dina personuppgifter, för arbetet med fokusgrupperna, och hur länge vi kommer att behålla uppgifterna.

Vi har dina kontaktuppgifter för att kunna kalla dig till möten med fokusgrupperna. När vi har avslutat arbetat med fokusgrupperna kommer vi inte att behålla dina kontaktuppgifter. Vi kommer inte heller att använda dina kontaktuppgifter för något annat. Vi beräknar att arbetet med fokusgrupperna ska avslutas under 2020.

Här kan du läsa om den nya lagen för hantering av personuppgifter.