Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Samråd och möten för projekt väg 77 Uppsala länsgräns–trafikplats Rösa

Här kan du läsa om olika samråd och möten som vi har genomfört i projektet.

Samråd om ny lokalisering mellan Eknäs och trafikplats Ledinge

Under perioden 13 november–17 december 2020 hade vi samråd om förslaget på ny lokalisering av väg 77 mellan Eknäs och trafikplats Ledinge. Vi vill tacka dig som har lämnat synpunkter på projektet i allmänhet och om det nya förslaget på lokalisering mellan Eknäs och trafikplats Ledinge.

Nu kan du ta del av samrådsredogörelsen

Vi har dokumenterat samrådet i en så kallad samrådsredogörelse där vi besvarar vi synpunkterna som har kommit in. Under början av 2021 bör Trafikverket kunna ta ställning till den nya korridoren. Läs mer om samrådsredogörelsen.

Ta del av samrådsmaterialet

Du kan fortfarande ta del av samrådshandlingen som finns tillgänglig här på webben i fliken Aktuella handlingar nya etapp 2 på sidan för Dokument.

Läs mer om samrådet och om det fortsatta arbetet med lokalisering av väg 77 mellan Eknäs och trafikplats Ledinge.

Granskning av vägplanen för delsträckan Uppsala länsgräns–Eknäs (etapp 1)

Under perioden 9 september–12 oktober 2020 var det möjligt att lämna synpunkter på vägplanen som vi har tagit fram för ombyggnaden av väg 77 längs sträckan Uppsala länsgräns–Eknäs. Det är projektets första etapp. Det framtagna förslaget inklusive miljökonsekvensbeskrivning var då ute på granskning. Syftet med granskningen var att samla in synpunkter på vägplanen från dem som berörs, såsom sakägare, allmänhet, organisationer och myndigheter.

Extra granskningstillfälle 18 februari–21 mars 2021

Vägplanen för delsträckan Uppsala länsgräns–Eknäs ställdes även ut för granskning under perioden 18 februari–21 mars 2021. Det var en tillkommande granskning för några fastighetsägare som får särskild avisering genom brev. Alla tidigare insända granskningsyttranden från granskningen som pågick under perioden 9 september–12 oktober 2020 gällde fortfarande och behövde därför inte sändas in på nytt.

Vad hände efter granskningen?

Efter granskningen sammanställde vi synpunkterna som hade kommit in i ett så kallat granskningsutlåtande. Vi skickade sedan iväg handlingen till Länsstyrelsen för deras yttrande om vägplanen. I mars 2021 tillstyrkte Länsstyrelsen vägplanen och vi kunde sedan skicka in den för fastställelseprövning hos Trafikverket.

Ta del av handlingarna

Fastställelsehandlingen och granskningshandlingen är tillgängliga här på webben, i fliken Aktuella handlingar etapp 1 på sidan för Dokument.

Samrådsmöte om sträckan förbi Rimbo (etapp 2)

Den 17 juni 2019 hade vi ett samrådsmöte om planförslaget och miljökonsekvensbeskrivningen för etapp 2, vägplanen för delsträckan Eknäs–Salmunge. Det är sträckan förbi Rimbo. Vi vill tacka alla som kom på mötet och för ert engagemang. Vi har tagit med oss era synpunkter i det fortsatta arbetet med vägplanen.

Efter samrådet beslutade vi att göra ett omtag av lokaliseringen för denna etapp

I augusti 2019 beslutade Trafikverket att göra ett omtag på lokaliseringen för den andra etappen av framtida ombyggnad av väg 77, delen Eknäs–Salmunge. Då beslutades även att korridoren som tas fram skulle gå till trafikplats Ledinge.

– Anledningen till beslutet om att ta fram en alternativ lokalisering för den här sträckan är att vi har lyssnat på de synpunkter som förts fram och tillsammans med vår egen utredning för sträckan Eknäs–Salmunge, kommit fram till att det finns ett bättre alternativ som kan vara betydligt mer gynnsam för de boende och kommunen, säger Alexander Dufva, projektledare på Trafikverket.

Ta del av handlingar från mötet i juni 2019

Samrådshandlingen från den 12 juni 2019 finns tillgänglig här på webben, i fliken Arkiv etapp 2 på sidan för Dokument. I handlingarna finns det illustrationskartor som visar vägsträckningen, bullerkartor med mera.

Se bilderna som visades på samrådsmötet i juni under fliken Informationsmaterial på sidan för Dokument.

Samrådsmöte om sträckan förbi Finsta (etapp 3)

Den 16 januari 2019 hade vi ett samrådsmöte om planförslaget och miljökonsekvensbeskrivningen för etapp 3, vägplanen för delsträckan Salmunge–trafikplats Rösa. Vi vill tacka alla som kom på mötet och för ert engagemang. 

Samrådshandlingen finns tillgänglig här på webben, i fliken Aktuella handlingar etapp 3 på sidan för Dokument. I handlingarna finns illustrationskartor som visar vägsträckningen.

Se bilderna som visades på samrådsmötet under fliken Informationsmaterial på sidan för Dokument.

Samrådsmöte om sträckan förbi Gottröra (etapp 1)

Den 2 oktober 2018 hade vi ett samrådsmöte om planförslaget och miljökonsekvensbeskrivningen för etapp 1, vägplanen för delsträckan Uppsala länsgräns–Eknäs. Mötet hölls i Långsjöskolans matsal i Rimbo. Tack alla ni som kom på mötet och för ert engagemang. Vi tog med oss era synpunkter i det fortsatta arbetet med vägplanen. Efter mötet arbetade vi vidare med att ta fram en så kallad granskningshandling.

Se dokument som visades på samrådsmötet under fliken Informationsmaterial på sidan för Dokument.

Samrådshandlingen finns tillgänglig här på webben, i fliken Arkiv etapp 1 på sidan för Dokument.

Möten om sträckan förbi Finsta (etapp 3)

Den 11 juni 2018 hade vi informationsmöte och öppet hus om sträckan förbi Finsta. På mötet visade vi ett preliminärt förslag till ombyggnad av sträckan mellan Lövhamra/Salmunge och trafikplats Rösa.

Vi hade även ett så kallat fokusgruppsmöte samt ett möte för fastighetsägare och andra särskilt berörda.

Tack alla som deltog på mötena. Vi tog emot era synpunkter och tog med dem i det fortsatta arbetet med vägplanen. Efter mötet jobbade vi vidare med att ta fram en så kallad samrådshandling.

Möten 2018 om sträckan förbi Gottröra (etapp1)

Den 9 och 10 april 2018 hade vi informationsmöten och öppet hus om sträckan förbi Gottröra. Det är mellan Uppsala länsgräns och Eknäs. På mötena kunde vi visa ett preliminärt förslag till ombyggnad av sträckan. Mötet den 9 april var för fastighetsägare och andra särskilt berörda. Samma dag hade vi även ett fokusgruppsmöte. Tack för att ni deltog och delade med er av era synpunkter. 

Öppna hus hösten 2017

Under november 2017 hade vi öppna hus i Finsta, Gottröra och Rimbo. Totalt kom det cirka 200 personer. Det blev intressanta och värdefulla diskussioner som vi sedan tog med oss i det fortsatta arbetet.

Se dokument som visades på mötena under fliken Informationsmaterial på sidan för Dokument.