Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Gång- och cykelpassage längs Färentunavägen.

Gång- och cykelpassage längs Färentunavägen.

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Granskning av vägplanen för bytespunkt Svanhagen

16 december till 13 januari ställer vi ut vägplanen för bytespunkt Svanhagen till granskning. Det innebär att du kan ta del av Trafikverkets förslag på hur vägen ska byggas om.

Granskning är ett tillfälle att samla in synpunkter på vägplanen från dem som berörs såsom sakägare, allmänhet, organisationer och myndigheter.

För att bygga om vägen behövs ett dokument som kallas vägplan. Planen gör det möjligt för Trafikverket att få åtkomst till den mark som behövs för att bygga om vägen.

Vägplanen består av kartor och beskrivningar av hur vägen ska byggas om samt av samrådsredogörelsen.

Samråd under arbetet med planen

Under arbetet med att ta fram vägplanen har Trafikverket haft samråd och dialog med allmänhet och berörda fastighetsägare, myndigheter och kommuner om deras behov. Utifrån de förutsättningar som finns har synpunkter arbetats in i vägplanen. Även under granskningsperioden finns möjlighet att lämna in synpunkter till oss att ta hänsyn till innan planen fastställs.

Här finns vägplanen

Vägplanen finns att ta del av på följande platser under ordinarie öppettider för respektive verksamhet:

  • Trafikverkets regionkontor i Stockholm, Solna strandväg 98, Solna
  • Ekerö kommun, Tappströmsvägen 2, Ekerö
  • ICA Skå, Allhallsvägen, Ekerö

Vägplanen finns även på webben, under Dokument och Aktuella handlingar.

Lämna gärna synpunkter

Vi vill gärna ta del av dina synpunkter. Skicka dem till Trafikverket, Ärendemottagningen, Box 810, 781 28 Borlänge eller trafikverket@trafikverket.se senast den 13 januari 2017. Ange ärendenummer TRV 2016/10626.