Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Illustrationskarta över bytespunkt Svanhagen ur granskningshandlingen

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Vägplanen för bytespunkt Svanhagen fastställdes den 25 oktober

Trafikverkets avdelning för planprövning har beslutat att fastställa vägplanen för bytespunkt Svanhagen.

Bytespunkten har brister i sin utformning för tillgänglighet och trafiksäkerhet. Det finns behov av att se över gång- och cykelvägarna runt korsningen och att samla de anslutande vägarna på ett trafiksäkert sätt. Därför har vi tagit fram en vägplan för området som nu har blivit fastställd av vår avdelning för planprövning.

– Det är mycket glädjande att planen har blivit fastställd. Det innebär att vi har tagit ännu ett steg mot byggstart, säger Mikael Freiman, projektledare på Trafikverket.

När vägplanen har vunnit laga kraft kan vi påbörja processen att upphandla den entreprenör som ska bygga om korsningen.

Planerad byggstart är den senare delen av 2018.

Ta del av beslutet och vägplanen här