Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Försenad byggstart för Bytesplats Svanhagen

På grund av olika faktorer såsom en försenad detaljplan och utdragna avtalsprocesser beräknas byggstarten för korsningen i Svanhagen ske först under våren 2020. Ombyggnaden var sedan tidigare planerad att starta senare delen av 2018.

Bytesplats Svanhagen var tidigare en av tre delar i projektet som innehöll ombyggnad eller åtgärder vid tre korsningar längs väg 800 (Färentunavägen). De tre delarna är Enlunda, Bytesplats Svanhagen och Färentuna kyrka. Eftersom detaljplanen har dröjt för korsningen i Enlunda beslöt Trafikverket i oktober 2018 att dela upp projektet i två delar.
Tack vare den förändringen kan åtgärderna i höjd med Färentuna kyrka och ombyggnaden av korsningen i Svanhagen påbörjas tidigare eftersom den upphandlingen då kan göras separat.

- Vi vet att boende och trafikanter är angelägna om att korsningen byggs om så fort som möjligt och vi arbetar för att det ska vara möjligt. Samtidigt är det viktigt att vi följer processen och ser till att upphandlingar görs på rätt sätt, säger Mandana Mokhtary, projektledare på Trafikverket.

Byggstart för Bytesplats Svanhagen beräknas starta våren 2020 och byggtiden beräknas till cirka ett år. Under ombyggnaden kommer trafiken att ledas om och två körfält kan på det viset ändå hållas öppna.