Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Omarbetad vägplan för korsningen i Svanhagen godkänd av länsstyrelsen

Den omarbetade vägplanen är godkänd av länsstyrelsen och väntar på att slutligen fastställas. Under tiden planerar vi för upphandling av entreprenör och därefter för byggstart våren 2022.

Den omarbetade vägplanen innehåller mer trafiksäkra lösningar för cyklister och fotgängare än tidigare vägplan, då vi ändrat sträckningen av gång- och cykelvägen. För övriga trafikanter har både trafiksäkerhet och framkomlighet förbättrats då vi lagt till ett vänstersvängkörfält för bussar från väg 800, Färentunavägen, in till bussperrongen. 

Vägplanen skickas under sommaren till Trafikverkets avdelning för planprövning för slutlig fastställelse.

För närvarande ser vi över bygghandlingarna för att under hösten gå ut med förfrågningsunderlag för upphandling av entreprenör som ska bygga om korsningen. Om allt går enligt vår planering har vi kontrakt med en entreprenör i början av år 2022 och börjar sedan bygga våren 2022. Total byggtid beräknar vi till ett och ett halvt år.  

Här kan du läsa aktuella handlingar