Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Omarbetad vägplan innebär byggstart 2021

Ombyggnaden av korsningen i Svanhagen var planerad att starta våren 2020 men eftersom Trafikverket har valt att arbeta om planen beräknas byggstart ske tidigt 2021.

Trafikverket har valt arbeta om vägplanen eftersom vi bedömde att lösningarna för cyklister och fotgängare inte var trafiksäkra nog. Vi har också lagt till ett vänstersvängkörfält från väg 800 in till bussperrongen till den nya vägplanen för att öka både trafiksäkerheten och framkomligheten.

Ändringarna av vägplanen innebär att vägplanen ska fastställas på nytt hos Trafikverkets funktion för planprövning. Därefter upphandlar vi en entreprenör som ska utföra ombyggnaden.

Byggstart förväntas ske i början av 2021. Under tiden utförs bland annat samråd kring ändring av vägplan, undersökningar av markförhållandena för att kunna planera genomförandet bättre.