Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

trafikljus som lyser grönt.

Väg 263, Märsta, korsningslösning och signalanläggning

Trafikverket ska åtgärda delar av väg 263 genom Märsta i Sigtuna kommun. Åtgärderna omfattar förbättringar och mindre ombyggnader av befintlig väg. Vissa av åtgärderna innebär att vägområdet behöver utökas.

Länsväg 263 är en tvärförbindelse i norra Stockholm som sträcker sig mellan Litslena, väg 55 i väster och E4 i öster. Väg 263 är en viktig länk för Sigtuna kommun då vägen utgör huvudlänken genom kommunen mellan samhällena Märsta och Sigtuna och E4:an. Väg 263 förbinder även samhällena med väg 55 och i förlängningen E18 i väster.

Det är fyra åtgärder på befintlig väg som ska genomföras mellan korsningarna väg 263 och 859 och väg 273 vid Arlanda stad:

  • Signalombyggnad och ny kommunal anslutning norrifrån i befintlig korsning mellan väg 263 och 859.
  • Trimning av trafiksignal i korsningen väg 263, Bristagatan.
  • Trafiksäkrare utfart från Arlanda Golfbanan. Korsningen stängs och flyttas till korsning väg 263 och 273.
  • Ny trafiksignalanläggning samt ny anslutande väg söderifrån i korsning väg 263 och 273.

Minsta möjliga intrång i intilliggande omgivningar eftersträvas samtidigt som åtgärderna ska ge ökad framkomlighet och förbättrad trafiksäkerhet.