Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Biltrafik på Essingeleden i Stockholm

Pågående arbeten E4/E20 Essingeleden

Här kan du se pågående och kommande arbeten på Essingeleden, från trafikplats Nyboda till Karlbergsbron.

Trafikplats Nyboda

2020: Utbyte av fogar och kantbalkar i norrgående riktning under mars till oktober. Arbetet utförs nattetid klockan 23.00–05.00. Bron är avstängd klockan 23.00-05.00. All trafik leds om via Åbyrondellen och sedan upp på Essingeleden norrut. Dagtid är det full framkomlighet förbi vägarbetsplatsen.

Gröndalsbron

2021-2022: Utbyte av brolager och förstärkning av kassuner.

Essingebron

2022: Förstärkning av ändtvärbalkar.
2024: Byte av fogar i båda riktningar.

Trafikplats Fredhäll

Under 2020 sker tre olika arbeten intill trafikplatsen:

  • Byte av tätskikt på avfartsrampen mot Drottningholmsvägen/Tranebergsbron. Arbetet påbörjas söndag kväll vecka 27, det vill säga söndagen den 5 juli och pågår till och med söndagen vecka 28 den 12 juli. Avfartsrampen vid trafikplats 160B kommer att vara avstängd och trafiken hänvisas att köra av vid trafikplats 160A. 
  • Reparation av kantbalkar vid påfartsramp Drottningholmsvägen från Lindhagensplan och söderut. Arbetet pågår mellan mars och augusti under såväl dag- som nattetid. Något begränsad framkomlighet råder intill vägarbetsplatsen.
  • Betongreparationer på påfartsrampen från Tranebergsbron till Essingeleden i södergående färdriktning. Arbetet planeras ske vecka 29-30. Arbetet kan medföra begränsad framkomlighet för de oskyddade trafikanter som använder gång- och cykelvägen under bron.  

Trafikplats Kristineberg, bro över Lindhagensgatan

2020: Byte av fogar i båda riktningar. Arbetet planeras att utföras mars-oktober och sker nattetid klockan 23.00–05.00.

Karlbergsbron

2020-2021: Byte av brofogar under mars till oktober. Arbetet planeras att utföras nattetid klockan 23.00–05.00.

Västberga

2021: Lagerbyte. Arbetet planeras att utföras dag- och nattetid mars till oktober.

Hägerstensviadukten

2022: Byte av brofogar under mars till oktober. Arbetet planeras att utföras nattetid klockan 23.00–05.00.

Blommenbergsviadukten

2022: Byte av brofogar under mars till oktober. Arbetet planeras att utföras nattetid klockan 23.00–05.00.