Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Biltrafik på Essingeleden i Stockholm

Pågående arbeten E4/E20 Essingeleden

Här kan du se pågående och kommande arbeten på Essingeleden, från trafikplats Nyboda till Karlbergsbron.

Trafikplats Nyboda

2020: Utbyte av fogar och kantbalkar i norrgående riktning under mars till november. Arbetet utförs nattetid klockan 22.00–05.00. Bron är avstängd klockan 22.00-05.00. All trafik leds om via Åbyrondellen och sedan upp på Essingeleden norrut. Dagtid är det full framkomlighet förbi vägarbetsplatsen.

Gröndalsbron

2021-2022: Utbyte av brolager och förstärkning av kassuner.

Essingebron

2020-2021: Reparation av fogar i riktning mot Lilla Essingen. Arbete pågår mellan klockan 22.00 och 05.00. Nattetid påverkas framkomligheten på Essingeleden, eftersom vi stänger av ett körfält. Dagtid råder full framkomlighet. 
2022: Förstärkning av ändtvärbalkar.
2024: Byte av fogar i båda riktningar.

Karlbergsbron

2021: Byte av brofogar i båda riktningarna under mars till oktober. Arbetet planeras att utföras nattetid klockan 23.00–05.00.
2022: Byte av brofogar under mars till oktober. Arbetet planeras att utföras nattetid klockan 23.00–05.00.

Västberga

2021: Lagerbyte. Arbetet planeras att utföras dag- och nattetid mars till oktober.

Hägerstensviadukten

2022: Byte av brofogar under mars till oktober. Arbetet planeras att utföras nattetid klockan 23.00–05.00.

Blommenbergsviadukten

2022: Byte av brofogar under mars till oktober. Arbetet planeras att utföras nattetid klockan 23.00–05.00.