Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Biltrafik på Essingeleden i Stockholm

Pågående arbeten E4/E20 Essingeleden

Här kan du se pågående och kommande arbeten på Essingeleden, från trafikplats Nyboda till Karlbergsbron.

Trafikplats Nyboda

2020: Utbyte av fogar och kantbalkar i norrgående riktning under mars till oktober. Arbetet utförs nattetid klockan 23.00–05.00. Under pågående arbete är enbart ett körfält öppet för trafik. Dagtid är det full framkomlighet förbi vägarbetsplatsen.

Gröndalsbron

2021-2022: Utbyte av brolager och förstärkning av kassuner.

Essingebron

2022: Förstärkning av ändtvärbalkar.
2024: Byte av fogar i båda riktningar.

Fredhällsbroarna

2019-2020: Från vecka 47 arbetar vi med rivningen av Fredhällsbroarnas kantbalkar. Arbetet kommer att utföras nattetid mellan kl 23.00 – 05.00 och kommer att medföra buller. Arbetet i sin helhet planeras att vara färdigställt under mars 2020.

Trafikplats Fredhäll

Under 2020 sker tre olika arbeten intill trafikplatsen:

  • Byte av tätskikt, avfartsramp mot Drottningholmsvägen/Tranebergsbron. Arbetet planeras att ske under vecka 28.
  • Reparation av kantbalkar vid påfartsramp Drottningholmsvägen från Lindhagensplan och söderut. Arbetet planeras att utföras mars-augusti under dagtid.
  • Betongreparationer på påfartsrampen från Tranebergsbron till Essingeleden i södergående färdriktning. Arbetet planeras ske vecka 29-30. Arbetet kan medföra begränsad framkomlighet för de oskyddade trafikanter som använder gång- och cykelvägen under bron.  

Trafikplats Kristineberg, bro över Lindhagensgatan

2020: Byte av fogar i båda riktningar. Arbetet planeras att utföras mars-oktober och sker nattetid klockan 23.00–05.00.

Karlbergsbron

2020-2021: Byte av brofogar under mars till oktober. Arbetet planeras att utföras nattetid klockan 23.00–05.00.

Västberga

2021: Lagerbyte. Arbetet planeras att utföras dag- och nattetid mars till oktober.

Hägerstensviadukten

2022: Byte av brofogar under mars till oktober. Arbetet planeras att utföras nattetid klockan 23.00–05.00.

Blommenbergsviadukten

2022: Byte av brofogar under mars till oktober. Arbetet planeras att utföras nattetid klockan 23.00–05.00.