Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Biltrafik på 70-väg

Pågående arbeten Ekerö

Trafikverket arbetar på flera håll på Ekerö. Vi planerar investeringar och underhåller vägar och broar. Olika delar av Trafikverket driver projekten. Här samlar vi information och länkar till de arbeten som pågår, och berättar om kommande arbeten.

Möjlighet att yttra sig om förändring av del av väg 825 till enskild

Trafikverket har utrett om den del av väg 825 på Ekerö som går genom totalförsvarsanläggningen, ska dras in och bli enskild. Utredningen visar att vägen bör dras in och bli enskild.

Läs mer här samt dokumenten utskick till sakägare och trafikutredning Lovön

Pågående projekt

I Ekerö kommun bygger Trafikverket två av delprojekten

i E4 Förbifart Stockholm;

Ekerövägen och

Tunnel Lovö

E4 Förbifart Stockholm

E4 Förbifart Stockholm är en 21 km lång ny sträckning av E4: an som till stora delar byggs i tunnel nära stadsmiljö. Vägen går från Kungens kurva i söder till Häggvik i norr med sex nya trafikplatser ovan jord. Den går under Mälaren, genom naturreservat och nära världsarv. Restiden för hela sträckan beräknas till 15 minuter. Av vägens 21 km går drygt 18 km i tunnel för att skona viktiga miljö- och kulturvärden. Byggtiden är cirka fjorton år med trafikstart 2030.

Här kan du läsa mer om

E4 Förbifart Stockholm

Ekerövägen

Ekerövägen ska breddas med ett kollektivkörfält i riktning mot Ekerö för att skapa en smidigare trafiksituation under rusningstimmarna. Längs den 9 km långa sträckan mellan Nockeby och Tappström ska två broar breddas; Drottningholmsbron och Nockebybron. Två nya trafikplatser ska byggas i Edeby och i Tillflykten. Trafikplatserna ansluter Ekerövägen till tunnlarna i E4 Förbifart Stockholm. Lindö tunnel får ytterligare ett tunnelrör för trafiken i riktning mot Ekerö och Tappströmsbron ersätts med en ny bro.

Här kan du läsa mer om

Ekerövägen

Tunnel Lovö

I delprojektet Tunnel Lovö bygger vi bergtunnlarna under Lovön som ansluter till E4 Förbifart Stockholms södra respektive norra delar. I mars 2019 hävde Trafikverket kontraktet med entreprenören och en ny entreprenör tillträder augusti 2020. Under tiden har en tillfälligt kontrakterad entreprenör utfört så kallade skyddsarbeten.

Här kan du läsa mer om

Tunnel Lovö

Nyhetsbrev om Trafikverkets arbeten på Ekerö

En gång i månaden samlar vi nyheter om våra projekt på Ekerö. Vill du också prenumerera? Klicka här för att fylla i dina uppgifter så får du också information och nyheter direkt i mailkorgen.

Kommande

Väg 800, Färentunavägen är ett kommande projekt på Färingsö där tre korsningar ska byggas om; i Färentuna, Svanhagen och Enlunda.

Väg 800, Färentunavägen

Studie om åtgärder som kan förbättra trafiksituationen på Ekerö

Väg 261 Ekerövägen, Åtgärdsvalsstudie steg 1- och 2 åtgärder (pdf-fil, 1 MB, öppnas i nytt fönster)