Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Biltrafik på 70-väg

Pågående arbeten Ekerö

Trafikverket arbetar på flera håll på Ekerö. Vi planerar investeringar och underhåller vägar och broar. Olika delar av Trafikverket driver projekten. Här samlar vi information och länkar till de arbeten som pågår, och berättar om kommande arbeten.

Våra projekt på Ekerö

I Ekerö kommun bygger Trafikverket två av delprojekten i E4 Förbifart Stockholm; Ekerövägen och Tunnel Lovö

Ekerövägen

Ekerövägen ska breddas med ett kollektivkörfält i riktning mot Ekerö för att skapa en smidigare trafiksituation. Två nya trafikplatser ska byggas; i Edeby och i Tillflykten. Trafikplatserna ansluter Ekerövägen till tunnlarna i E4 Förbifart Stockholm.

Sedan årsskiftet 2017/18 ansvarar Förbifart Stockholms projektorganisation för hela ombyggnaden av Ekerövägen, på så vis kan vi samordna och effektivisera arbetet i större omfattning. Det blir enklare för dig att komma i kontakt med oss och vi skapar också förutsättningar för att samordna och minska omfattningen av de trafikpåverkande arbetena längs hela Ekerövägen. 

Här kan du läsa mer om Ekerövägen

Tunnel Lovö

I delprojektet Tunnel Lovö bygger vi bergtunnlarna under Lovön som ansluter till E4 Förbifart Stockholms södra respektive norra delar. I mars 2019 hävde Trafikverket kontraktet med entreprenören och en ny upphandling pågår. Under tiden som upphandlingen av ny entreprenör pågår, utförs så kallade skyddsarbeten av en tillfälligt kontrakterad entreprenör. 

Här kan du läsa mer om Tunnel Lovö

Väg 800, Färentunavägen

Väg 800, Färentunavägen är ett kommande projekt på Färingsö där tre korsningar ska byggas om; i Färentuna, Svanhagen och Enlunda.

Här kan du läsa mer om Väg 800, Färentunavägen

Väg 812, Färjestadsvägen (vid Svartsjö kungsgård)

Väg 812 kantas av en allé bestående av lönn, lind och ask. Mellan den 2 och 13 mars kommer vi att avverka drygt 20 träd som är dåliga i allén. Framkomligheten kan bli något begränsad under korta stunder när fällning av träd sker. Trafiken regleras med flaggvakter.

Under maj månad kommer vi att återplantera nya träd i allén. Trafikverket ansvarar för att sköta alléer som står inom vägområdet längs statliga vägar. 

Om E4 Förbifart Stockholm

Just nu är bygget av projekt E4 Förbifart Stockholm i full gång. Motorleden går från Kungens kurva i söder till Häggvik i norr och skapar på det viset en förbindelse väster om Stockholms innerstad, vilket gör att trafiken inte måste passera Essingeleden. Totalt 2.1 mil varav 1.8 går i tunnel, under Mälaren både söder och norr om Lovön. På Lovön ansluter Förbifarten till väg 261, Ekerövägen, med två trafikplatser, en vid Edeby och en vid Tillflykten. Läs mer om projekt E4 Förbifart Stockholm här

Nyhetsbrev om Trafikverkets arbeten på Ekerö

En gång i månaden samlar vi nyheter om våra projekt på Ekerö. Vill du också prenumerera? Klicka här för att fylla i dina uppgifter så får du också information och nyheter direkt i mailkorgen.

Pågående

E4 Förbifart Stockholms delprojekt på Ekerö; Ekerövägen och Tunnel Lovö

Kommande

Väg 800, Färentunavägen

Studie om åtgärder som kan förbättra trafiksituationen på Ekerö

Väg 261 Ekerövägen, Åtgärdsvalsstudie steg 1- och 2 åtgärder (pdf-fil, 1 MB, öppnas i nytt fönster)