Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Byggarbeten pågår

Pågående arbeten Ekerö

Trafikverket arbetar på flera håll i Ekerö kommun. Vi underhåller vägar och broar. Olika delar av Trafikverket driver projekten. Här samlar vi information och länkar till de arbeten som pågår, och berättar om kommande arbeten.

Aktuellt just nu: Utredning av väg 825

Trafikverket har utrett om den del av väg 825 på Lovö som går genom totalförsvarsanläggningen, ska dras in och bli enskild. Utredningen visar att vägen bör dras in och bli enskild.

Läs mer här samt dokumenten utskick till sakägare och trafikutredning Lovön

Pågående projekt

I Ekerö kommun bygger Trafikverket två av delprojekten i E4 Förbifart Stockholm; breddningen av Ekerövägen och tunneldelarna under Lovön. Här kan du läsa mer om de pågående arbetena:

 E4 Förbifart Stockholm;

Ekerövägen 

Tunnel Lovö

E4 Förbifart Stockholm

E4 Förbifart Stockholm är en 21 km lång ny sträckning av E4: an som till stora delar byggs i tunnel nära stadsmiljö. Vägen går från Kungens kurva i söder till Häggvik i norr med sex nya trafikplatser ovan jord. Den går under Mälaren, genom naturreservat och nära världsarv. Restiden för hela sträckan beräknas till 15 minuter. Av vägens 21 km går drygt 18 km i tunnel för att skona viktiga miljö- och kulturvärden. Byggtiden är cirka fjorton år med trafikstart 2030.

Ekerövägen

Ekerövägen ska breddas med ett kollektivkörfält i riktning mot Ekerö för att skapa en smidigare trafiksituation under rusningstimmarna. Längs den 9 km långa sträckan mellan Nockeby och Tappström ska två broar breddas; Drottningholmsbron och Nockebybron. Två nya trafikplatser byggs i Edeby och i Tillflykten. Trafikplatserna ansluter Ekerövägen till tunnlarna i E4 Förbifart Stockholm. Lindö tunnel får ytterligare ett tunnelrör för trafiken i riktning mot Ekerö och Tappströmsbron ersätts med en ny bro.

Tunnel Lovö

I delprojektet Tunnel Lovö bygger vi bergtunnlarna under Lovön som ansluter till E4 Förbifart Stockholms södra respektive norra delar. 

Nyhetsbrev om Trafikverkets arbeten på Ekerö

En gång i månaden samlar vi nyheter om våra projekt på Ekerö. Vill du också prenumerera? Klicka på länken nedan, fyll i dina uppgifter så får du också information och nyheter direkt i mailkorgen.

Anmälan till Trafikverkets nyhetsbrev om arbeten på Ekerö

SMS om våra arbeten

Trafikverkar skickar information via SMS om planerade störningar såson förändringar i framkomligheten eller bullrande arbeten på Ekerö. Klicka på länken nedan om du vill prenumerera på SMS-tjänsten. Tjänsten är kostnadsfri och erbjuds under en provperiod fram till juni 2021.

Anmälan till Trafikverkets SMS-tjänst om planerade arbeten

Kommande

Väg 800, Färentunavägen, är åtgärder som planeras på Färingsö. Tre korsningar ska byggas om; i Färentuna, Svanhagen och Enlunda. Klicka på länken nedan för att läsa mer.

Väg 800, Färentunavägen

Studie om åtgärder som kan förbättra trafiksituationen på Ekerö

Väg 261 Ekerövägen, Åtgärdsvalsstudie steg 1- och 2 åtgärder (pdf-fil, 1 MB, öppnas i nytt fönster)