Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Om projektet

I takt med att bostäder, verksamheter och infrastruktur i området Täby centrum-Arninge byggs ut växer behovet av en bytespunkt.

Ett nav för kollektivtrafiken

E18 Arninge station kommer att bli ett nytt nav för kollektivtrafiken i nordostkommunerna. Här kommer du som resenär att kunna ta tåget på Roslagsbanan eller kliva på stomlinjebussar mot Stockholm, Norrtälje, Vaxholm, Danderyds sjukhus osv. För att det ska bli möjligt byggs en helt ny station för Roslagsbanan. Det byggs även ett antal busshållplatser längs E18.

En viktig funktion är att resenärerna ska kunna göra enkla och snabba byten mellan olika resor. Därför byggs en väderskyddad gångbro över E18 som knyter ihop resesätten. Trapphus med rulltrappor och hiss tar dig mellan gångbron och de tre perrongerna där bussar och tåg väntar. I trapphusen kommer det också att finnas väderskyddade väntutrymmen.

Man kommer också att kunna ta bilen till Arninge station och parkera den på en pendlarparkering för att sedan fortsätta sin resa med buss eller tåg. För dig som cyklar kommer det att finnas gott om cykelparkeringar vid Arninge station.

Roslagsbanans utbyggnad

SL har tagit fram en järnvägsplan för utbyggnad på sträckan Rydbo - Åkers Runö. I arbetet ingår en ny tågstation vid Arninge.

En ny stadsdel vid Ullnasjön

Arninge station är en del i den fördjupade översiktsplan som tagits fram för Arninge-Ullnaområdet. Förutom Arninge station ska ett blandat område med 3 000 bostäder och nya verksamheter byggas. Bostäderna byggs naturnära vid Ullnasjön.