Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Nu bygger vi E18 Arninge station

Under hösten 2019 börjar vi bygga E18 Arninge station. Det är den första av flera större kollektivtrafiksatsningar för att förbättra framkomligheten och skapa smidiga bytespunkter i Täby och Danderyd.

Den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen pekar ut Täby centrum och Arninge centrum som en kommande regional stadskärna. Täby kommun planerar fler bostäder och arbetsplatser och Arninge förväntas växa till ett större regionalt handels- och verksamhetsområde.

– Den växande regionala stadskärnan behöver tillgång till hållbara resor och smidiga bytespunkter runt om i staden, säger Helena Sundberg, regional direktör på Trafikverket. Därför bygger Trafikverket en bytespunkt i Arninge i samarbete med SL och Täby kommun. Vi knyter samman transportsätten genom snabba, säkra och enkla byten mellan buss, tåg, cykel och bil.

Trafikverket utreder också möjligheterna att bygga bussfiler längs hela sträckan mellan Danderyds sjukhus och Arninge, i båda riktningarna. Syftet är att öka kapaciteten för kollektivtrafiken och förbättra trafiksäkerheten för alla trafikanter. Preliminär byggstart sker under 2020.

VI arbetar också för att förbättra för bussresenärerna i Danderyd. Det finns planer på nya busshållplatser som ska ligga längs E18 i anslutning till Danderyds gymnasium. Preliminär byggstart sker under 2021.

– Trafikverket ska utveckla transportsystemet på ett hållbart sätt och kollektivtrafik har en given plats i en hållbar region. Genom en gemensam kraftsamling för kollektivtrafiken i Täby och Danderyd gör vi det enklare att välja att resa kollektivt, avslutar Helena Sundberg.

Läs mer om projekten längs E18 här.

(Bilden ovan visar hur det kan komma att se ut när projektet är färdigt. Vy från norr. Illustration: Ahlqvist & Almqvist arkitekter)