Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

En bil står parkerad

E18, Bergshamra–Arninge, teststräcka för miljö- och trafikmätningar

Vi testar ny teknik för att samla in trafik-, väder- och miljödata vid en av våra mest trafikerade vägar. Syftet är att få underlag till att kunna utveckla en trafikstyrning som bidrar till renare luft.

På E18 mellan trafikplats Bergshamra i Solna och Arninge i Täby testar Trafikverket en ny sorts sensorer för att mäta halterna av partiklar, kväve- och koloxider. Dessutom görs kameramätningar för att via registreringsskyltarna få uppgifter om fordonens miljöklasser, och på så vis kunna beräkna utsläpp och halter de olika fordonen ger upphov till. Detta är ett första test av denna typ av kameramätningar. På platsen har vi också en vägväderstation som samlar in uppgifter om meteorologiska förhållanden.

En utvecklad trafikstyrning

Trafikverket genomför mätningarna som en del av Stockholms läns åtgärdsprogram för att klara miljökvalitetsnormerna för luftkvalitet. Sträckan är vald eftersom detta är en av de sträckor där normvärdena överskrids. Syftet med projektet är att få underlag som kan användas till en utvecklad trafikstyrning, som bidrar till minskad påverkan på luftkvaliteten. Det kan exempelvis handla om situationsanpassade hastigheter, utökad realtidsinformation till trafikanterna eller trafiksignaler som reglerar påsläpp vid motorvägspåfarter. Om projektet faller väl ut kan vi gå vidare med att införa åtgärder och eventuellt utöka mätningarna till flera platser.

Projektet genomförs i samarbete med KTH och Stockholms Luft- och Bulleranalys (SLB) och en slutrapport ska vara klar under första halvan av 2018.