Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Vit cykelsymbol på cykelbana

E18, Frescati till Mörby centrum, gång- och cykelväg

Vi har utrett förutsättningarna för att bygga om gång- och cykelvägen mellan Frescati och Mörby centrum. Ambitionen var att bygga ett så kallat snabbcykelstråk men utredningen visar att det blir för kostsamt.


Projektet är avslutat och kommer att tas bort från Trafikverkets webbplats 27 april 2020.

Under planeringsskedet har det framkommit att det blir för kostsamt att bygga ett snabbcykelstråk. Gång- och cykelvägen går genom svåra miljöer som kräver speciella åtgärder. Bland annat går gång- och cykelvägen utmed E18, genom Nationalstadsparken och bredvid Roslagsbanan.

Utredningen fokuserar nu i stället på att se vilka åtgärder som kan göras för att höja standarden och öka trafiksäkerheten på befintlig gång- och cykelväg. 

Befintlig gång- och cykelväg

Befintlig gång- och cykelväg längs E18 från Frescati till Mörby centrum är 4,2 kilometer lång. Längs delar av sträckan är trafiksäkerheten dålig och kapaciteten för dubbelriktad trafik låg. Cyklister och gående i två riktningar samsas till stor del på en väg som är mellan 2,5 och 3,5 meter bred.

Tidigare samråd med allmänhet

Under 2015 genomförde vi samråd med allmänheten. De synpunkter vi fick tar vi i möjligaste mån med i vårt fortsatta arbete. 

Läs mer om arbetet under Fördjupning.