Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

en bild på en bro

E18, Gillinge, ny trafikplats

Trafikverket planerar att uppföra två ramper i Gillinge. Syftet är att med hjälp av ramperna föra trafiken mellan väg 975 och E18.

 

Projektet är avslutat och kommer att tas bort från Trafikverkets webbplats 25 juni 2019.

Trafikverket avslutar projektet eftersom planerna på ett nytt handelsområde i har skjutits på framtiden.

 

Trafikplats Rosenkälla är en viktig knutpunkt mellan väg E18, väg 276 och väg 975 och ett nytt handelsområde planeras här. När trafikplats Rosenkälla byggs ut kommer cirkulationsplatsen öster om E18 tas bort. Nuvarande anslutning av väg 975 mot väg 276 försvinner.

Syftet med den nya trafikplatsen är att med ramper föra huvuddelen av biltrafiken mellan väg 975 och någon av vägarna 276, 265 eller E18.

Vägplanen var tillgänglig för granskning under hösten 2015. Trafikverket sammanställde sedan alla yttranden som hade kommit in och bemötte dem i ett granskningsutlåtande. Vägplanen  skickades därefter till Länsstyrelsen. Den tillstyrkta planen skickades till planprövning för fastställelse under sommaren 2016.