Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Väg E18 Norrtälje – Kapellskär

E18, Norrtälje – Kapellskär

E 18 mellan Norrtälje - Kapellskär har nu byggts om till 2+1 väg. Det ska också bli en sammanhängande cykelväg längs hela sträckan.

Förbättrad trafiksäkerhet och framkomlighet

För att förbättra trafiksäkerhet och framkomlighet för alla trafikanter har vi byggt om E18 på sträckan Norrtälje - Kapellskär till 2+1 väg med mitträcke. Korsningar längs med sträckan har också byggts om. Några fyrvägskorsningar har byggts om till trevägskorsningar med separata körfält för vänstersväng. Busshållplatser har byggts om till fickhållplatser och tillgänglighetsanpassas.

För att gående och cyklister ska slippa gå över E18, har vi byggt planskilda korsningar under E18. I vägplanen för ombyggnad av E18 mellan Norrtälje och Kapellskär ingår även att skapa en cykelförbindelse mellan Norrtälje och Kapellskär genom att vägvisa via enskilda vägar och andra vägar samt via nybyggda sträckor.

Detta cykelstråk ingår inte i det regionala cykelstråk och ska vägvisas via vägar med lägre standard än ett regionalt cykelstråk såsom grusvägar och andra vägar med låg standard. Trafikverket kommer att fortsätta arbetet med att vägvisa ett cykelstråk mellan Norrtälje och Kapellskär.

Långsamtgående fordon på E18

E18 är fortsatt en motortrafikled från Norrtälje till Vreta handel och landsväg från Vreta handel till Kapellskär. På sträckan mellan Vreta och Kapellskär råder det inget förbud att cykla eller gå på E18 förutom mellan Håtö och Brevik där Trafikverket har byggt en ny gång- och cykelbana. 

Det innebär att långsamtgående fordon tillåts att åka på E18 mellan Vreta handel och Kapellskär. Mellan Norrtälje och Vreta handel hänvisas de till väg 1149  och 1023.