Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Buss på en väg

E18 Stocksund till Arninge, bussfiler och digital trafikstyrning

Trafikverket vill göra det lättare att resa hållbart i nordöstra Stockholm. Därför bygger vi obrutna bussfiler mellan Danderyds sjukhus och Arninge, i båda riktningarna.

Vi installerar samtidigt ett så kallat intelligent transportsystem (ITS) på en längre sträcka, mellan Stocksund och Arninge. Systemet varnar för köbildning eller långsam trafik och finns redan på flera av Stockholms infartsleder.

Sträckan mellan trafikplats Stocksund och trafikplats Arninge har motorvägsstandard och den är ungefär 11 km lång. Den trafikeras av många busslinjer.

Vi har tidigare förbättrat för busstrafiken genom att bygga om vägrenar till bussfiler. Men bussfil saknas fortfarande på delar av sträckan. Bussfilerna är också smala och bussarna får därför köras i högst 50 kilometer i timmen.

För att få plats med de nya, bredare bussfilerna kommer vi att bredda E18 mellan Danderyds sjukhus och Arninge genom att smalna av mittremsan. Vi ersätter mittremsan med en mittbarriär av betong.

Under byggtiden kommer vi att ta bort bussfiler tillfälligt. Under de perioderna kommer bussarna att köra i samma körfält som den övriga trafiken.

Arbetet kommer att utföras i etapper. 2020 arbetar vi på sträckan Stocksund - Lahäll. 2021 arbetar vi på sträckan Lahäll - Arninge.

Vi planerar att vara helt klara med bussfilerna hösten 2021. Arbetet med att installera intelligent transportsystem (ITS) fortsätter under 2022, med nattarbeten som kan påverka framkomligheten.

Vi är medvetna om att arbetena kommer att orsaka störningar för all trafik på sträckan, särskilt under rusningstid. Vi arbetar för att minska störningarna genom att informera resenärer, begränsa byggtiden och samordna oss med andra aktörer längs sträckan, exempelvis kommuner och bussoperatörer.

Vad är ITS? Läs mer här.

Här finns information om SLs bussar.

Vi arbetar med fler projekt för att göra det lättare att resa hållbart i nordöstra Stockholm, läs mer här.