Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Trafikplats Bergshamra

E18, Trafikplats Bergshamra och Stocksundsbron

Trafikverket håller på att ta fram ett förslag till vägplan i en Samrådshandling för att bygga om trafikplats Bergshamra och körfälten på Stocksundsbron. Arbetet är en del i översynen av väg E18 mellan Frescati och Stocksundsbron.

Vägplanens ändamål är förbättrad framkomlighet och trafiksäkerhet i Trafikplats Bergshamra samt på sträckan till Trafikplats Inverness över Stocksundbron.

Projektet genomförde under 2017 samråd med allmänheten och bullerinventeringar bland berörda fastigheter.

Regeringen fattade i maj 2018 beslut om en nationell trafikslagsövergripande plan för transportinfrastrukturen för planperiod 2018 – 2029. När den nationella planen presenterades fanns inte denna investering med. Då investeringen saknar finansiering gör arbetet med vägplanen uppehåll till dess att det finns finansiering.

Planläggningsbeskrivning E18 Trafikplats Bergshamra

Med hjälp av planläggningsbeskrivningen får du allmän orientering om projektet med bakgrund och syfte samt en redogörelse om hur projektet kommer att planläggas, när du kan påverka samt vilka beslut som kommer att fattas.

Klicka här för Planläggningsbeskrivning E18 Trafikplats Bergshamra (pdf)

Läs mer om projektets tidplan under fördjupning nedan.