Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Vy över E18 med området mellan Hjulsta och Barkarby.

E18 trafikplats Jakobsberg–trafikplats Hjulsta

Trafikverket planerar att genomföra ett antal projekt längs med E18 mellan Jakobsberg och Hjulsta som bidrar till att stärka kapaciteten i området när E4 Förbifart Stockholm öppnar för trafik.

Området kring stadsdelarna Barkarby och Hjulsta i nordvästra Stockholm kommer de närmaste 15 åren att genomgå en kraftig förändring. Flera infrastruktursatsningar och storskalig exploatering av bland annat gamla Barkarby flygfält kommer att förändra resmönster. Det ställer krav på såväl det lokala som det regionala vägnätet. Trafikplats Hjulsta kommer att utgöra en korsningspunkt mellan nya E4 Förbifart Stockholm och E18, vilket gör den till en av Sveriges mest trafikerade år 2030.

Framtidens trafikmängd kräver kapacitetshöjande åtgärder

Utformningen av trafikplats Hjulsta enligt E4 Förbifart Stockholms arbetsplan kräver kapacitetshöjande åtgärder i förhållande till de prognostiserade trafikmängderna. Genomförda trafikanalyser tyder på stora köbildningar på det omgivande vägnätet, med köer som sträcker sig ner i E4 Förbifart Stockholms tunnlar. Särskilt påtagliga är effekterna under för- och eftermiddagens maxtimmar.

Ett program – flera projekt

Program E18 trafikplats Jakobsberg–trafikplats Hjulsta, inklusive kapacitetsförstärkning till följd av Förbifart Stockholm är ett program som består av flera olika projekt. När vi på Trafikverket paketerar flera projekt talar vi om program. Ett program består av en grupp relaterade projekt och andra aktiviteter, som styrs koordinerat för att uppnå kontroll, styrning och strategiska mål som inte kan uppnås var för sig.

Projekten berör E18 från trafikplats Jakobsberg i nordväst till trafikplats Hjulsta i sydost. Följande åtgärder ska göras:

  • Utökning av antalet körfält till 3+4 körfält (2+2 körfält idag) från trafikplats Jakobsberg till trafikplats Hjulsta
  • Trafikplats Barkarby - ny utformning
  • Poliskontrollplats i anslutning till trafikplats Barkarby
  • Trafikplats Hjulsta, bypass 1 – förlängning av tvåfältsdel och ny avfartsramp från E18 österut till E4 Förbifart Stockholm söderut
  • Trafikplats Hjulsta, ögla 1 – ny avfartsramp från E4 Förbifart Stockholm norrut till E18 västerut. I projektet ingår även korsande ramper och broar