Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Bostäder inventeras utvändigt för skydd mot buller

En del i planeringen för att bygga ut E18 mellan Jakobsberg och Hjulsta är att utreda bullernivåer från trafiken när vägen är klar. Första steget är att inventera förutsättningarna runt de bostäder som vi bedömer kan få ljudnivåer över riktvärdena.

Fastighetsägare som kan beröras har därför fått ett brev om att vi gör en utvändig inventering. Den sker under november och december 2021.

Då kommer Trafikverket att titta närmare på var befintliga uteplatser finns, hur de är utformade och i vissa fall ta reda på vilken typ av fönster och ventiler som bostaden har för att kunna avgöra vilka bostäder som behöver erbjudas åtgärder för att skärma av buller. När inventeringen är klar kommer fastigheter som bedöms bli påverkade att få mer information.

Vi arbetar med att ta fram en separat miljökonsekvensbeskrivning (MKB) utifrån att länsstyrelsen har bedömt att projektet har betydande miljöpåverkan. En del av den MKB:n ska beskriva buller och bullerskyddsåtgärder och vi kommer att presentera idéer kring och delar av MKB:n på nästa samråd som planeras i början av 2022. Samrådet vänder sig till närboende på orten och andra berörda som då får möjlighet att ge sin syn på projektet. Vi återkommer under hösten med mer information om samrådet.

Arbetet med att bygga ut E18 beräknas starta om cirka fem år, det vill säga under 2026.