Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Det här samråder vi om - projektledaren förklarar

Nu startar det som kallas samråd i tidigt skede. Vi planerar för att bygga ut E18 och bygga om trafikplatserna Barkarby och Hjulsta. På så sätt skapar vi nya möjligheter att ta oss fram på ett smidigt och säkert sätt.

Jonas Halzius är projektledare på Trafikverket:
- När E4 Förbifart Stockholm är klar blir Hjulsta trafikplats en viktig knutpunkt där trafiken på E4 och E18 möts. Därför planerar vi för att skapa de bästa förutsättningarna för trafiken i området mellan trafikplats Jakobsberg och trafikplats Hjulsta. E18 får fler körfält och trafikplatserna Hjulsta och Barkarby får ökad kapacitet.

Varför är det viktigt?
- De närmaste åren kommer området kring Jakobsberg-Hjulsta att genomgå stora förändringar. Det byggs bostäder, arbetsplatser och handelsplatser vilket innebär att befolkningen kommer att öka. Våra trafikprognoser visar också att trafiken kommer att öka, vilket gör att vi måste bygga ut E18 och bygga om trafikplatserna för att få en bättre framkomlighet.

Trafikverket har bedömt att åtgärderna som planeras kommer att ha betydande miljöpåverkan. Vad betyder det?
- Det handlar främst om att trafiken leder till ökat buller samt om påverkan på natur- och kulturmiljöer i området.

Hur ska Trafikverket göra för att minska miljöpåverkan?
- Först tar vi reda på så mycket som möjligt om området för att sedan göra ett förslag på hur vägen kan utformas för att minimera miljöpåverkan. Vi kommer sedan att ta fram en miljökonsekvensbeskrivning där vi beskriver den påverkan som sker i området.

När kan närboende och fastighetsägare lämna synpunkter på det förslag som nu tas fram?
- Det går redan nu att lämna synpunkter på det material som vi presenterar i detta skede, bland annat här på vår webbplats. Under hösten 2021 kommer vi att genomföra ett större samråd där vi presenterar förslaget om vägens och de berörda trafikplatsernas utformning. Då finns det också möjlighet att lämna skriftliga synpunkter på förslaget. Hur samrådet kommer att genomföras är inte klart ännu, eftersom vi har situationen med Corona att ta hänsyn till.