Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Bild på E4 motorvägskant. (Foto: Ida Lundmark)

E4 passage Arlanda

Sigtuna kommun bygger ut ett nytt verksamhetsområde på östra sidan av väg E4 vid Arlandastad. Det väntas öka mängden trafik i området. Därför ska en ny passage byggas under E4, i samarbete med Sigtuna kommun.

Den nya passagen (vägporten) kommer att bidra till säker och smidig trafik mellan det nya verksamhetsområdet och området väster om E4. Passagen byggs för biltrafik, den får gång- och cykelväg och belysning. I närheten finns en äldre passage som kommer att rivas.

Bygget kommer att innebära tillfälliga omledningar av trafiken på E4. Inga körfält kommer att stängas av. Omledningarna kan innebära störningar. Trafikverket arbetar för att projektet ska medföra så lite trafikpåverkan som möjligt.

För att kunna arbeta säkert och effektivt smalnar vi av körfält mellan trafikplatserna Märsta och Arlanda. Vi sänker också hastigheten till 70.

Vi bygger en ny möjlighet för bilar, gående och cyklar att passera mellan områdena på båda sidor av E4. Under arbetet kommer vi att flytta körfält tillfälligt. När vi blir klara 2021 kommer vi att återställa E4.