Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Foto på E4 i höjd med Odensala, där vi ska byta ut rörbron under vägen

E4, Rickebyån norr om Märsta, byte av bro

Vi ska att byta ut en rörbro som ligger under E4 norr om Märsta. Arbetet startar i början av juni och vi räknar med att vara klara under hösten. Störst trafikpåverkan är det efter midsommar och fram till mitten av augusti.

Rörbron under europavägen är i dåligt skick och behöver bytas ut. Vi börjar med förberedande arbeten i mitten av juni. Vi börjar då med att förbereda ytan runt motorvägen för att leda om trafiken till tillfälliga nya filer. Sedan fortsätter vi med arbeten för att leda om vattnet i Rickebyån som går igenom rörbron.

I slutet av juni börjar vi arbetet på E4 med att byta ut rörbron. Arbetet kommer ske successivt fram till september.

Reversibla körfält

I sommar, från midsommar fram till mitten av augusti, kommer vi använda oss av metoden med ett reversibelt körfält. Ett körfält som används för trafik i båda riktningarna vid olika tider är reversibelt.

I det här projektet innebär det att vi kommer att ha ytterligare ett körfält öppet förbi vägarbetsplatsen morgon och kväll. På morgonen är det därför två körfält öppna för trafik in mot Stockholm och på eftermiddagen är två körfält öppna för trafik i norrgående riktning. Det är alltid minst ett körfält öppet för båda färdrikgningar hela tiden som projektet pågår. 

Vi vill skapa en säker vägarbetsplats

Vårt arbete påverkar din vardag. Vi hoppas på överseende med den något förlängda restiden, det är vår ambition att störa så lite och så kort tid som möjligt.

För att skapa en säker vägarbetsplats sänker vi hastigheten till 70 km/timmen. Tänk på att sänka hastigheten och ta hänsyn till dem som arbetar på vägen, din fart förbi är deras arbetsmiljö.

Hur går arbetet till med att byta rörbron?

Vi kommer först att schakta bort stora mängder jord och sten för att komma ner till den gamla rörbron, sedan lyfter vi bort den. Därefter lägger vi dit den nya rörbron och fyller igen det stora hål som skapats i vägen. Till sist lägger vi ny asfalt och sätter upp nya räcken.