Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

E4/E20 sedd norrifrån. Foto.

Vi bygger om vägen och skapar en bättre miljö för dig som lever här.

E4/E20 Hallunda-Fittja, bra miljö och ökad framkomlighet

Vi ska förbättra E4/E20 mellan Hallunda och Fittja i Botkyrka kommun. Vi anpassar vägen för framtidens trafik samt förbättrar bullerskydd och luftens kvalitet i området för dig som bor eller vistas nära vägen.

Syftet är att du ska komma fram smidigt och kunna leva i en bra miljö.

Därför bygger vi om

När de två nya vägarna E4 Förbifart Stockholm och väg 259, Tvärförbindelse Södertörn är klara, påverkas trafiken mellan Hallunda och Fittja. Därför bygger vi om och anpassar vägen.

Vårt arbete är uppdelat i två delar

Den första delen handlar om att anpassa vägen för framtidens trafik som vi beräknar kommer att öka. Vägen ska inte bli en flaskhals och orsaka kö när E4 Förbifart Stockholm och väg 259, Tvärförbindelse Södertörn står klara och ansluts till nuvarande E4/E20. 

Den andra delen i vårt arbete handlar om att minska buller från trafiken och förbättra luften i området. Vi tar fram förslag på långsiktiga lösningar för att minska buller och luftföroreningar. Vi ska också förhindra att vägen blir en barriär för dig som bor, arbetar och går i skolan i området. Det ska vara enkelt att ta sig från ena sidan av vägen till den andra. 

Vi planerar vägen

Vi håller på att planera hur vi ska bygga om vägen. Det gör vi i samarbete med kommunen. Tillsammans med dem diskuterar vi olika förslag som vi sedan presenterar för dig som bor i området. Du kommer också att kunna vara delaktig i vår planering och vi kommer att lyssna extra noga på dina behov. 

Problem som vi ska lösa

Utan Trafikverkets åtgärder förloras en del av den kapacitetsökning som de angränsande projekten Förbifart Stockholm och Tvärförbindelse Södertörn ger. Det i sin tur resulterar i ytterligare framkomlighetsproblem för kollektivtrafik, godstransporter och biltrafik. Dagens miljöproblem kommer att förvärras med fler stillastående köer. 

Så ska vi lösa det

Vårt arbete syftar till att öka kapaciteten på E4/E20 mellan trafikplats Hallunda och trafikplats Fittja, för att undvika flaskhalsar som orsakar kö när de nya vägarna Tvärförbindelse Södertörn och E4 Förbifart Stockholm ansluter till nuvarande E4/E20, en sträcka på ungefär 2 000 meter. Vi behöver anpassa vägen till fler trafikanter.

Vi ska också komma fram till innovativa lösningar för att hantera miljön i området och minska barriäreffekter. Bland annat ska vi hitta utvecklingsfrämjande- och kreativa lösningar för att reducera buller- och luftpartikelnivåerna i området.

Övergripande mål

På Trafikverket har vi som mål att uppnå bättre och mer hälsosam boendemiljö i områden längs med det statliga vägnätet med höga trafikflöden, höga hastigheter och där många människor vistas och bor. Vi ska bland annat:

  • Öka trafiksäkerheten och framkomlighet och korta ner restiderna.
  • Finna lösningar för att uppnå en bättre och mer hälsosam boendemiljö i områden längs med statligt vägnät med höga trafikflöden, höga hastigheter och där många människor vistas och bor.

Transportpolitiska målen

Vi följer målen i Nationell plan för transportsystemet 2018-2029.
Läs mer här

Fem mål ur den nationella planen som är viktiga för arbetet med Hallunda-Fittja är:

  1. God hälsa och välbefinnande
  2. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
  3. Hållbara städer och samhällen
  4. Bekämpa klimatförändringar
  5. Ekosystem och biologisk mångfald