Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Södertälje kanal flygfoto 2014. Motorvägsbroarna är de två mellersta. Foto: Johan Fredriksson [CC BY-SA 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)]

E4/E20 Södertäljebron, kapacitetsförstärkning

Trafikverket påbörjar arbetet med att ta fram en vägplan för att bygga ut E4 och E20 mellan trafikplats Moraberg och trafikplats Saltskog från två till tre körfält i vardera riktningen.

Åtgärden ska ge bättre framkomlighet på E4/E20 mellan Stockholm och Södertälje.

Även de två öppningsbara motorvägsbroarna över Södertälje kanal ska byggas ut från två till tre körfält. De ska samtidigt rustas upp.

Motorvägsbroarna är öppningsbara för att fartyg ska kunna passera på Södertälje kanal. De byggdes 1965 och projektet ska byta ut deras lyftspann mot nya, bredare lyftspann.

Trafikverket kommer att lägga stor vikt vid att analysera hur trafiken ska ledas om under byggtiden för att minimera trafikpåverkan på E4/E20, den lokala trafiken och transporter till och från verksamheter inom området. Vi hämtar erfarenheter från tidigare avstängningar, bland annat från olyckan sommaren 2016.

Just nu pågår en upphandling av konsult. Vi hoppas kunna starta byggarbetet 2023 och vara klara innan E4:s nya sträckning Förbifart Stockholm öppnar 2026.

(Foto: Södertälje kanal flygfoto 2014. Motorvägsbroarna är de två mellersta. Johan Fredriksson CC BY-SA 3.0 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)