Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Södertälje kanal flygfoto 2014. Motorvägsbroarna är de två mellersta. Foto: Johan Fredriksson [CC BY-SA 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)]

E4/E20 Södertäljebron, kapacitetsförstärkning

Trafikverket tar fram en vägplan för att bygga ut E4 och E20 mellan trafikplats Moraberg och trafikplats Saltskog från två till tre körfält i vardera riktningen.

Nattarbete längs E4/E20 mellan trafikplatserna Moraberg och Saltskog

Under perioden 18 oktober–9 november gör vi mätningar och undersökningar längs E4/E20 mellan trafikplatserna Moraberg och Saltskog. Arbetena pågår nattetid på vardagar och ingår i förberedelserna för den framtida ombyggnationen av vägen och Södertäljebron.

Trafikverket planerar att bredda E4/E20 från två till tre körfält i båda riktningarna mellan trafikplatserna Moraberg och Saltskog. Även de två öppningsbara motorvägsbroarna över Södertälje kanal ska byggas ut från två till tre körfält. De ska samtidigt rustas upp.

Syftet är att förbättra framkomligheten på E4/E20 mellan Stockholm och Södertälje.

Motorvägsbroarna är öppningsbara för att fartyg ska kunna passera på Södertälje kanal. De byggdes 1965 och projektet ska byta ut deras lyftspann mot nya, bredare lyftspann.

Trafikverket lägger vi stor vikt vid att analysera hur trafiken ska ledas om under byggtiden för att minimera trafikpåverkan på E4/E20, den lokala trafiken och transporter till och från verksamheter inom området. Vi hämtar erfarenheter från tidigare avstängningar, bland annat från olyckan sommaren 2016.

Vi planerar att börja bygga 2024 och att bli klara innan E4:s nya sträckning Förbifart Stockholm öppnar.

(Foto: Södertälje kanal flygfoto 2014. Motorvägsbroarna är de två mellersta. Johan Fredriksson CC BY-SA 3.0 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)