Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Bakgrund E4/E20 Södertäljebron, kapacitetsförstärkning

Motorvägsbroarna över Södertälje kanal är en trång del av E4/E20 efter utbyggnaden till sex körfält mellan trafikplatserna Hallunda och Moraberg.

För att få full effekt av körfältsutökningen mellan Stockholm och Södertälje bör den utsträckas till där väg E4 och E20 delar sig söder om Södertäljebron.

E4/E20 trafikeras av många tunga fordon. Broarna har flera gånger skadats av påkörningar. Trafikmängden gör att köer kan uppstå med risk för olyckor.

I dag får det bara plats två körfält i vardera körriktningen på broarna. För att kunna öka antalet körfält behöver de byggas om. Dessutom har broarna uppnått en ålder som gör att framförallt lyftspannens stålfackverk och maskineri behöver kontinuerliga underhållsinsatser, med trafikstörningar som följd.