Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Bilar på Södertäljebron.

Södertäljebron och Saltsjöbron. Foto Mikael Ullén.

Länsstyrelsen har beslutat om projektets miljöpåverkan

Vi planerar att bredda E4/E20 mellan trafikplatserna Saltskog och Moraberg. Här kan du läsa om länsstyrelsens beslut om att projektet inte medför en betydande miljöpåverkan. Du kan även ta del av vår samrådsredogörelse.

Sedan våren 2020 håller vi på att ta fram en vägplan för att kunna bredda E4/E20 mellan trafikplatserna Saltskog och Moraberg. Det ingår även att bygga om de båda motorvägsbroarna så att de får tre körfält i vardera riktning. Projektet är en del av Trafikverkets arbete med att anpassa infartsleder till följd av nya resmönster när E4 Förbifart Stockholm öppnar 2030.

Länsstyrelsen har beslutat att projektet inte medför en betydande miljöpåverkan

Under förra året hade vi ett tidigt samråd och sedan lämnade vi ett underlag till länsstyrelsen för att de skulle kunna avgöra om projektet kan tänkas ha en betydande miljöpåverkan. De har nu gett oss beskedet att projektet inte har en betydande miljöpåverkan. Länsstyrelsens beslut innebär att vi inte behöver ta fram en separat miljökonsekvensbeskrivning.

Ta del av samrådsredogörelsen

I underlaget som länsstyrelsen fått ingår en så kallad samrådsredogörelse som du nu kan ta del av. I dokumentet har vi sammanfattat de synpunkter som kom in under det tidiga samrådet och svarar på hur vi tar hänsyn till synpunkterna i det fortsatta arbetet. Samrådsredogörelsen hittar du nedan.

Planering av samråd

Vi planerar ett samråd som troligtvis blir digitalt med hänsyn till rådande situation med Covid-19. Det innebär bland annat att du kommer att kunna ta del av information här på webben och via ett digitalt möte. På grund av Covid-19 kan Trafikverket antagligen inte genomföra ett fysiskt möte som är brukligt vid samråd.

Vi planerar för att kunna genomför samrådet under senhösten.

Du kommer att kunna läsa om samrådet i lokaltidningarna, Länstidningen Södertälje och om möjligt även i Södertäljeposten samt i sociala media. I samband med samrådet kommer du att kunna ta del av information och handlingar här på webben. Berörda fastighetsägare, organisationer och myndigheter får information via brev.

Bullerutredning

I arbetet med vägplanen ingår att göra olika utredningar, bland annat en bullerutredning. Under februari genomförde vi en inledande inventering av fastigheter som vi tidigare har bedömt är påverkade av trafikbuller. I samband med detta undersökte vi fastigheternas utformning (uteplatser, fasader, friskluftsventiler med mera). Vi gjorde inga nya bullermätningar för att mäta motorvägsbuller. Våra bullerberäkningar och förslag på åtgärder kommer att presenteras vid kommande samråd och i samrådshandlingar.

Samrådsredogörelse (pdf, 1,2 MB)